cfr calatori Ministerul Transporturilor si al Infrastructurii


RO EN

Prima pagina / Despre noi

Despre noi

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A., denumită  în continuare C.F.R. Călători, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, sectorul 1, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 584/1998, modificată şi completată în mod corespunzător conform reglementărilor prevăzute în H.G. nr.274/22.02.2001 şi H.G. nr.1199/2002 este persoană juridică română, iniţial cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători are în principal, ca obiect de activitate:
 

  • efectuarea transportului feroviar public de călători de lung parcurs în trafic intern şi internaţional;
  • efectuarea transportului feroviar în trafic regional şi interregional;
  • efectuarea transportului în vagoane specializate de tip militare, penitenciare şi altele asemenea;
  • activitate de metrologie şi de transport  rutier;
  • alte activităţi conexe sau adiacente transportului feroviar public de călători, cum ar fi: producţie industrială, consultanţă, turism intern şi internaţional, prestări de servicii, transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviară, publicitate, reclamă, editare, tipărire şi difuzare, închirieri de mijloace de transport, exploatare comercială a patrimoniului propriu, comerţ, operaţiuni în valută,  declararea, depozitarea şi vămuirea expediţiilor de bagaje şi mesagerii, în  calitate de comisionar în vamă, orice alte servicii executate pe bază de contracte sau convenţii în numele terţilor, legate direct sau indirect de activitatea C.F.R. Călători. 

Urmare prevederilor H.G. nr.1199/2002  obiectul de activitate al  C.F.R. Călători se completează cu asigurarea serviciilor financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitaţiilor, a managementului proiectelor finanţate din credite interne sau externe, contractarea şi gestionarea acestor credite pentru societate precum şi pentru alte persoane juridice române sau străine, în condiţiile legii. C.F.R. Călători, potrivit  obiectului său de activitate, împreună cu Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R”-S.A. asigură desfăşurarea traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei, exercitând atribuţiile care-i revin potrivit legii.

CFR Călători este condusă de adunarea generală a acţionarilor, care decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari.

Gestiunea CFR Călători este controlată conform reglementărilor legale în vigoare.

Sursa HG 584/1998