http://cfrcalatori.ro/ro/oferte/reduceri-pentru-copii#copii

Condiţii de restituire a tarifelor de transport

Tariful de transport se restituie în totalitate sau parţial, când: 
 • legitimaţia de călătorie nu a fost utilizată sau a fost utilizată parţial  
 • din cauza lipsei de loc, legitimaţia a fost utilizată într-o clasă sau un tren de categorie inferioară celei menţionate pe legitimaţie, exceptând cazurile în care călătorul solicită de bună voie călătoria la o clasă sau cu un tren de categorie inferioară

Condiţii de restituire

 • Tariful legitimaţiilor de călătorie se restituie cu reţinerea tarifului de procesare care reprezintă 10% din tariful de transport.
 • Tichetul de rezervare la vagoanele clasă nu se restituie.
 • Tariful de transport se restituie integral, inclusiv tichetul de rezervare, în cazurile în care trenul pentru care s-a emis legitimaţia de călătorie nu mai circulă sau în situaţii de forţă majoră.
 • Restituirea se face la cererea verbală a călătorului, indiferent de motive, cu condiţia de a prezenta legitimaţia de călătorie la agentul operatorului de transport feroviar public de călători din unitatea emitentă în termen de maximum o oră de la plecarea trenului pentru care a fost eliberată.
 • Legitimaţiile de călătorie eliberate de agenţiile de voiaj se pot prezenta pentru restituire şefului agenţiei de voiaj respective, în termen de maximum 2 ore de la plecarea trenului
 • Pentru trenurile care pleacă după ora de închidere a agenţiilor de voiaj, legitimaţiile de călătorie trebuie prezentate, în termen de 1 oră de la plecarea trenului, şefului de gară, pentru a fi vizate de neutilizare, apoi şefului agenţiei de voiaj pentru aprobarea restituirii, în prima zi lucrătoare, în  termen de 2 ore de la deschiderea agenţiei.
Când se restituie tariful de transport
În cazuri de:
1. renunţare la efectuarea călătoriei integral însă numai pentru porţiunea de traseu neparcursă, cu obligația prezentării la casele de bilete a legitimației de călătorie, până cel târziu la 1 oră de la plecarea trenului din stația de îmbarcare sau de întrerupere în parcurs,
2. întreruperi de circulaţie,
3. suprimări de trenuri;
4. pierderea legăturilor;
5. îmbolnăvire în parcurs;
 
Pentru situaţiile prevăzute la pct. 1 şi 5 la calculul tarifelor de restituit se reţine tariful de procesare care reprezintă 10% din tariful de transport rămas de restituit.

Pentru neutilizarea legitimaţiei sau utilizarea parţială din motive cauzate de moarte, boală, accident, reţinere de autorităţi şi alte situaţii asemănătoare, acestea trebuie dovedite cu acte de către călător.

Unde se realizează restituirea parţială
Restituirea parţială, numai pentru parcursul neefectuat, se face de către:
 • staţia unde s-a întrerupt călătoria, atunci când călătorul nu doreşte înapoierea în staţia de plecare;
 • unitatea de unde s-a procurat legitimaţia de călătorie respectivă, în baza vizei de neutilizare parţială, înscrisă pe legitimaţia de călătorie de către şeful staţiei de întrerupere, în cazul în care călătorul doreşte înapoierea în staţia de plecare.

Restituirea în cazul legitimaţiilor de călătorie emise pentru studenţi:

 • Legitimaţiile de călătorie la clasa a II-a emise pentru studenţi NU dau dreptul la restituire după ora de plecare a trenului din staţia de îmbarcare (staţia de plecare înscrisă pe bilet),
 • În cazul legitimaţiilor de călătorie emise la clasa I, după plecarea trenului se permite restituirea sumei reprezentând diferenţa de clasă cu reţinerea comisioanelor aferente, până cel târziu la o oră după ora de plecare a trenului din staţia de îmbarcare,
 • Restituirea parţială se poate efectua doar când se solicita pentru trenul/ trenurile de pe biletul/ biletele anexă, înainte de ora de plecare din staţia respectivă de legătură.

 

Tariful suplimentul de pat / cuşetă se restituie în următoarele cazuri

 1. când călătorul renunţă la călătorie;  
 2. când călătorul amână plecarea şi cere preschimbarea suplimentului de pat / cuşetă pentru altă zi.
 3. când vagonul de dormit / cuşetă pentru care a fost emis suplimentul nu mai circulă pe întreaga distanţă  
 4. când călătorul s-a îmbolnăvit, a suferit vreun accident sau a fost reţinut de autorităţi;   
Cum se realizeaza restituirea
 • Pentru situaţiile de la pct c. şi d. restituirea se face integral, pe baza cererii scrise a călătorului și respectiv a unui act doveditor în ultimul caz.
 • Pentru situaţiile de la pct a. şi b. tariful suplimentului de pat / cuşetă se restituie în următoarele condiţii:
  1. dacă suplimentul se prezintă cel mai târziu cu o zi înainte de plecarea trenului din staţia de formare, tariful suplimentului se restituie cu reţinerea tarifului de procesare care reprezintă 10% din tariful suplimentului de pat / cuşetă;
  2. dacă suplimentul se prezintă mai târziu, cu cel mult o oră înainte de plecarea trenului din staţia de formare, se restituie numai 50% din tariful încasat;
  3. după expirarea termenului prevăzut la pct. 2 tariful suplimentului de pat / cuşetă nu se mai restituie.  

 

Vă informăm că CFR Călători respectă şi aplică legislaţia, dispoziţiile şi reglementările impuse la nivel european pentru serviciile de transport feroviar de călători. În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, în cazul întârzierilor mai mari de 60 de minute, societatea noastră acordă clienţilor despăgubiri pentru întârziere. În prezent despăgubirile se acordă doar pentru serviciile internaţionale de transport. Informaţii privind procedura solicitării despăgubirilor - click aici.

Conform H.G. nr. 1078 / 2014, serviciile naţionale de transport feroviar de călători sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor din Regulamentul 1371/2007 până la data de 03 decembrie 2019.

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de întârzieri şi vă mulţumim pentru înţelegere.

Sondaj

Pentru călătoria cu TRENUL în WEEKEND cea mai avantajoasă OFERTĂ este: