Conditii de restituire a tarifelor de transport

Tariful de transport se restituie în totalitate sau parţial, când: 
 • legitimaţia de călătorie nu a fost utilizată sau a fost utilizată parţial  
 • datorită lipsei de loc, legitimaţia a fost utilizată într-o clasă sau un tren de categorie inferioară celei menţionate pe legitimaţie, exceptând cazurile când călătorul solicită de bună voie călătoria într-o clasă sau cu un tren de categorie inferioară

Conditii de restituire

 • Tariful legitimaţiilor de călătorie se restituie cu reţinerea tarifului de procesare care reprezintă 10% din tariful de transport.
 • Tichetul de rezervare nu se restituie.
 • Tariful de transport se restituie integral, inclusiv tichetul de rezervare, în cazurile în care trenul pentru care s-a emis legitimaţia de călătorie nu mai circulă  sau în situaţii de forţă majoră.
 • Restituirea se face la cererea verbală a călătorului, indiferent de motive, cu condiţia de a prezenta legitimaţia de călătorie la agentul operatorului de transport feroviar public de călători din unitatea emitentă în termen de maximum 1 oră de la plecarea trenului pentru care a fost eliberată.
 • Legitimaţiile de călătorie eliberate de agenţiile de voiaj se pot prezenta pentru restituire şefului agenţiei de voiaj respective, în termen de maximum 2 ore de la plecarea trenului
 • Pentru trenurile care pleacă după ora de închidere a agenţiilor de voiaj, legitimaţiile de călătorie trebuie prezentate, în  termen de 1 oră de la plecarea trenului, şefului de gară, pentru a fi vizate de neutilizare, apoi şefului agenţiei de voiaj pentru aprobarea restituirii, în prima zi lucrătoare, în  termen de 2 ore de la deschiderea agenţiei  
Cand se restituie  tariful de transport

în cazuri de:
 
1. întreruperi de circulaţie,
2. suprimări de trenuri;
3. pierderea legăturilor;
4. îmbolnăvire în parcurs;
5. renunţare la efectuarea călătoriei integral însă numai pentru porţiunea de traseu neparcursă
 
Pentru situaţiile prevăzute la pct. 4 şi 5 la calculul tarifelor de restituit se reţine tariful de procesare care reprezintă 10% din tariful de transport rămas de restituit.

Pentru neutilizarea legitimaţiei sau utilizarea parţială din motive cauzate de moarte, boală, accident, reţinere de autorităţi şi alte situaţii asemănătoare, acestea trebuie dovedite de călător cu acte.

Unde se realizeaza restituirea partiala

Restituirea parţială, numai pentru parcursul neefectuat, se face de:
 • staţia unde s-a întrerupt călătoria, atunci când călătorul nu doreşte înapoierea în staţia de plecare;
 • unitatea de unde s-a procurat legitimaţia de călătorie respectivă, în baza vizei de neutilizare parţială, înscrisă pe legitimaţia de călătorie de către şeful staţiei de întrerupere, în cazul în care călătorul doreşte înapoierea în staţia de plecare   

  Tariful suplimentul de pat / cuşetă se restituie în următoarele cazuri
 • când vagonul de dormit / cuşetă pentru care a fost emis suplimentul nu mai circulă pe întreaga distanţă  
 • când călătorul s-a îmbolnăvit, a suferit vreun accident sau a fost reţinut de autorităţi;  
 • când călătorul renunţă la călătorie;  
 • când călătorul amână plecarea şi cere preschimbarea suplimentului de pat / cuşetă pentru altă zi.
   
Cum se realizeaza restituirea
 • Pentru primele 2 cazuri restituirea se face integral, pe baza cererii scrise a călătorului
   
 • Pentru urmatoarele 2 cazuri  tariful suplimentului de pat / cuşetă se restituie în următoarele condiţii:
  1. dacă suplimentul se prezintă cel mai târziu cu o zi înainte de plecarea trenului din staţia de formare, tariful suplimentului se restituie cu reţinerea tarifului de procesare care reprezintă 10% din tariful suplimentului de pat / cuşetă;
  2. dacă suplimentul se prezintă mai târziu, cu cel mult o oră înainte de plecarea trenului din staţia de formare, se restituie numai 50% din tariful încasat;
  3. după expirarea termenului prevăzut la pct. 2 tariful suplimentului de pat / cuşetă nu se mai restituie.  
Vă informăm că CFR Călători respectă şi aplică legislatia, dispoziţiile şi reglementările impuse la nivel european pentru serviciile de transport feroviar de călători. În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, în cazul întârzierilor mai mari de 60 de minute, societatea noastră acordă clienţilor despăgubiri pentru întârziere. În prezent despăgubirile se acordă doar pentru serviciile internaţionale de transport. Informaţii privind procedura solicitării despăgubirilor - click aici.
Conform H.G. nr. 1078 / 2014, serviciile naţionale de transport feroviar de călători sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor din Regulamentul 1371/2007 până la data de 03 decembrie 2019.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de întârziere şi vă mulţumim pentru înţelegere.

Sondaj

Ce destinație ai alege pentru vacanța de vară? Din 2 iunie 2017 poți ajunge cu TRENUL la ...