Ce este biletul de călătorie în circuit
Este o legitimatie de calatorie care dă dreptul oricărui călător sau unui grup de maxim 6 persoane să facă o excursie pe un circuit ales după dorinţă, pe reţeaua CFR.  

Valabilitate
  • Această legitimaţie este valabilă 2 luni de la data începerii călătoriei (înscrisă pe bilet) şi dă dreptul la un număr nelimitat de întreruperi cu durata nelimitată în cadrul termenului de valabilitate, cu obligaţia de a se efectua cel puţin 3 întreruperi de minimum 24 de ore.
  • Acest bilet poate fi utilizat şi la un tren de rang superior celui pentru care a fost emis, dar numai cu plata diferenţelortarifare şi a tichetelor de rezervare a locurilor, pentru toate persoanele înscrise pe bilet.

Emitere
Biletul de călătorie în circuit se emite la cererea scrisă a călătorilor adresată agenţiilor de voiaj sau staţiilor CFR autorizate, care emit legitimaţii de călătorie cu anticipaţie, cel mai târziu cu 24 de ore înainte de data începerii călătoriei.

Cererea de emitere a biletului trebuie să conţină următoarele date:
• Numele şi prenumele solicitantului;
• domiciliul;
• seria, numărul buletinului de identitate şi de cine a fost  eliberat;
• clasa şi  categoria trenurilor cu care se doreşte călătoria (R, IR, IC);
• circuitul  ales  pe care se  doreşte  să fie  emis biletul;
• numele şi prenumele persoanelor care-l însoţesc pe titular (maxim 5 persoane), inclusiv al copiilor  pentru care  se va preciza vârsta;
• data începerii călătoriei.


Nu se admite la stabilirea circuitului  :
• să se închidă de două sau mai multe ori în staţia iniţială sau din parcurs;
• să  se  folosească  alte  mijloace  de  transport   pe parcursurile pe care se poate călători cu trenul. 

Vize
      La începerea călătoriei biletul trebuie prezentat pentru viză la casa staţiei iniţiale de plecare indicată pe bilet sau la agenţia de voiaj CFR. Biletul poate fi vizat şi la o altă staţie din parcursul înscris pe bilet, însă fără drept de restituire pentru parcursul neefectuat.

 Restituire
      Tarifele încasate pentru biletele în circuit se restituie numai în cazul: 

  •  renunţărilor la călătorie pe baza vizei de neutilizare aplicate înaintea începerii călătoriei;
  •  utilizărilor parţiale din motive bine întemeiate (boală, accidente, etc.) pe bază de acte doveditoare.

Aceste restituiri se pot efectua numai de către Regionalele de Transport Feroviar de Călători de care aparţine unitatea emitentă, numai în baza unei cereri scrise, însoţită de acte doveditoare.

Sondaj

Pentru călătoria cu TRENUL în WEEKEND cea mai avantajoasă OFERTĂ este: