Cabinele din vagoanele de dormit și cușetă sunt prevăzute cu sistem de blocare a usilor pe interior.

Vă informăm că în conformitate cu prevederile  H.G.385/03.12.2019 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.3 alin (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr.1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, serviciile naţionale de transport feroviar de călători sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 1371/2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, în ceea ce priveşte despăgubirea călătorilor pentru traficul intern, până la data de 03.12.2024.

Publicul călător este informat despre aceste aspecte pe pagina site-ului oficial www.cfrcalatori.ro la secţiunea INTERNATIONAL, capitolul INFORMATII UTILE  – Regulamentul 1371/2007 pentru serviciile naţionale de transport feroviar.

SNTFC “CFR Călători” SA, ca principal furnizor de servicii de transport feroviar de călători în România, în îndeplinirea obligaţiei de serviciu public de interes naţional, respectă prevederile Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România aprobat prin O.G. nr.7/2005, cu modificările și completările ulterioare şi a Normelor Uniforme privind transporturile pe căile ferate din România aprobate prin OMT nr.655/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România aprobat prin O.G. nr.7/2005, cu modificările și completările ulterioare :

Art. 9 Admiterea la transport. Persoane excluse de la transport. Admiterea condiţiona

(3) În tren şi în staţie nu se admit sau pot fi evacuate:

 1. a) persoanele care, prin comportare, perturbă ordinea publică, contravin normelor de conduită publică şi bunelor moravuri ori care produc vătămări materialului rulant aparţinând operatorului de transport feroviar sau care nu respectă prevederile prezentului regulament. Aceste persoane nu au dreptul nici la restituirea contravalorii călătoriei;

                        …”

Totodată, personalul feroviar de serviciu care constată călători care prin comportare provoacă scandal în trenuri sau în incinta unităţilor de cale ferată, îi vor trata pe aceştia prin întocmirea de proces verbal de contravenţie, fiind excluşi de la transport. Tratarea prin întocmirea procesului verbal de contravenție se face cu respectarea prevederilor HG 203/1994.

Conform prevederilor HG nr. 203/1994, cu modificările și completările ulterioare,

“Art. 2. – constituie contravenţii la normele privind transporturile pe căile ferate române următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: 

…   

 1. tulburarea fără drept a liniştii călătorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte, larmă sau alte forme; 
 2.             comportarea necuviincioasă şi ţinuta necorespunzătoare faţă de ceilalţi călători şi faţă de personalul căilor ferate aflat în exerciţiul funcţiunii ori împiedicarea acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu;
 3.                      provocarea de scandal în mijloace de transport sau în incinta unitatilor de cale ferată;
 4. refuzul călătorilor-consumatori de a parasi vagonul-restaurant sau vagonul-bar dupa ora de inchidere sau la cererea indreptatita a unui salariat care deserveste vagonul respectiv;

…”

În astfel de cazuri se intervine cu sprijinul Poliției Transporturi în vederea aplicării legii.

Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România stabilește că” Sunt admiși la transport călătorii care posedă legitimații de călătorie valabile la trenul, ruta și clasa alese pentru călătorie”.

La călătoria cu trenurile cu regim de rezervare vânzarea legitimațiilor de călătorie cu loc rezervat se face în limita locurilor disponibile din tren. Emiterea de legitimații “fără loc rezervat” se face numai la clasa a 2-a, după epuizarea tuturor locurilor de la clasa a 2-a și numai în ziua plecării trenului. Numărul de legitimații “fără loc rezervat” maxim admis pe tren este stabilit în funcție de fiecare caz în parte (tip de tren, de vagon, etc.).

La clasa 1 nu se emit legitimații de călătorie fără loc.Recomandăm procurarea cu anticipație a legitimațiilor de călătorie.

Actele normative in vigoare, respectiv OG nr.7/2005 si Legea nr.32/1994, au prevederi in ceea ce priveste reducerile/sponsorizarile acordate de  operatorii de transport feroviar si anume :

 • Operatorii de transport feroviar pot acorda facilitati sau reduceri tarifare pe baza prevederilor unor acte normative, numai daca autoritatea, agentul, respectiv persoana juridica ce a solicitat facilitatea sau reducerea asigura compensarile necesare”- prevedere la art.4 alin (6 ) din OG nr.7/2005 pentru aprobarea regulamentului privind transporturile pe caile ferate din Romania, republicata.
 • SNTFC „CFR Calatori” SA nu poate efectua sponsorizari/reduceri deoarece beneficiaza de compensatii bugetare, deci nu poate acorda legitimatii de calatorie cu reducere/sau gratuite pentru alte categorii de persoane decat cele care beneficiaza legal de acestea – conform actelor normative in vigoare- prevedere art.3 al Legii sponsorizarii nr.32/1994 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru realizarea călătoriilor cu trenurile CFR Călători, in trafic intern, beneficiarul poate opta pentru o oferta comercială existentă la dispoziția publicului călător și care asigura reduceri substanțiale după cum urmează:

 • Cardul  TrenPlus care oferă 25 % reducere la orice călătorie timp de un an de zile, preț card 140 lei;
 • Biletul cu anticipație,  cu reduceri intre 5-10%
 • Biletul dus-intors cu 10% reducere
 • pentru copiii până  la 5 ani împliniţi, dacă  nu  se cere loc separat, transportul este GRATUIT;
 • pentru copiii până la 5 ani pentru care se cere loc separat și pentru cei între 5  şi 10 ani împliniţi se acordă reducere 50%.

Informatiile despre aceste oferte sunt postate pe site-ul societatii la adresa www.cfrcalatori.ro.

Ofertele pot fi achizitionate de la casele de bilete din statii si agentii CFR dar si online de la adresa web www.cfrcalatori.ro.

Conform prevederilor Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare precizăm:

 • se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, inclusiv în mijloacele de transport în comun (art 3. alin.(1)),
 • prin mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor (art.2. lit. n1),
 • în spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n1) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice (art. 3 alin. (12) ).