Posted 07-03-2022 into the Events

 For foreign citizens or stateless persons refugees from Ukraine and arriving in Romania

How can you get a free ticket?

Based on the identity documents confirming the entry on the Romanian territory, you can obtain a free “Help Ukraine Ticket” valid for 2nd class Regio and Interregio trains, including the seat reservation on the trains with compulsory reservation.

How you can get the “Help Ukraine Ticket”?

You can buy free travel tickets from the:

  1. ticket offices in the railway stations and the CFR Călători travel agencies
  2. train staff, based on the identity document confirming the entry on the Romanian territory

What documents must be presented ON THE TRAIN?

When checking the legality of the journey, you have to present your free travel tickets and an identity document.

Exceptions to the obligation to present identity documents are minors, who can travel only accompanied by an adult and who will present only the free travel ticket of “Help Ukraine Ticket” type.

Can I travel freely in international traffic with the “Help Ukraine Ticket”?

The “Help Ukraine Ticket” allows free travel in international traffic, given the following tariff and commercial conditions:
– It is valid only for cross-border journeys, departing from a station on the CFR Călători network, and arriving in a station on the networks of the following carriers: OBB (Austria), DB (Germany) and CFF (Switzerland), MAV (Hungary) – only Budapest and transit.
– The ticket shall be issued only for travellers of Ukrainian citizenship or with another nationality, but residing in Ukraine.
– The ticket is valid only for the outgoing journey, at 2nd class.
– On the ticket, in the “Trains” field, only the number of the cross-border train between CFR Calatori and MAV .
– The ticket shall be issued for a maximum of 5 passengers.
– Seat reservation (day, sleeping, berth coach) is mandatory and shall be paid in full.
– The ticket shall be issued until the 31th of October 2022.

For “Help Ukraine Ticket”, seat reservations shall be issued only for direct trains between CFR (Romania) and MAV (Hungary) / OBB (Austria), namely for Budapest / Vienna, regardless of the arrival station written on the ticket (the ticket may be issued for DB, CFF etc.).

Important to know!

  • For a 1st class travel or to the sleeping / berth car, the tariff differences will be paid in full with the issuance of a separate ticket in addition to the free ticket.
  • Travel tickets of “Help Ukraine Ticket” type are valid for the train and the date for which they were issued and do not entitle to the postponement / anticipation / interruption of the journey.

We recommend wearing a protective mask on board the CFR Călatori trains throughout the journey.


 Для іноземних громадян та осіб без громадянства, які є біженцями з України та прибувають до Румунії

Як отримати безкоштовний квиток?
На підставі документів, що посвідчують особу, що засвідчують в’їзд на територію Румунії, ви можете отримати безкоштовний «Квиток допомоги Україні», дійсний для поїздів 2-го класу Regio та Interregio, в тому числі з резервуванням місця для резервування поїздів.

Як отримати «квиток Help Ukraine»?
Ви можете придбати безкоштовні проїзні квитки у:
1. каси на вокзалах і туристичні агенції CFR Călători
2. навчати персонал на підставі пред’явлення документа, що посвідчує особу, що засвідчує в’їзд на територію Румунії

Які документи необхідно пред’явити в поїзді?
При перевірці законності поїздки ви пред’явіть безкоштовні проїзні документи та посвідчення особи.
Виняток із обов’язку пред’явлення документів, що засвідчують особу, становлять неповнолітні, які можуть подорожувати лише у супроводі повнолітніх та пред’являють лише безкоштовну проїзну картку типу «Ticket Help Ukraine».

Чи можу я безкоштовно подорожувати міжнародним сполученням за пропозицією «Допоможи Україні»?

Пропозиція «Help Ukraine» дозволяє безкоштовно подорожувати в міжнародному сполученні за наступними тарифними та комерційними умовами:
– діє лише у транскордонних відносинах зі станцією відправлення в мережі CFR Călători та станцією прибуття в мережі наступних перевізників: MAV (Угорщина), OBB (Австрія), DB (Німеччина), CFF (Швейцарія) .
– пропозиція діє лише для подорожей з громадянством України
– пропозиція діє лише на поїздку, у 2 класі
– на квитку, у розділі Поїзди, написано лише номер транскордонного поїзда між CFR Calatori та MAV
– пропозиція буде розрахована максимум на 5 пасажирів
– бронювання місця (класний автомобіль, ліжечко, спальне місце) є обов’язковим і оплачується в повному обсязі
-пропозиція може бути оформлена до 30.09.2022.

Для квитків, оформлених на основі пропозиції «Допоможіть Україні», бронювання місць оформляється лише на прямі поїзди CFR (Румунія) – MAV (Угорщина) / OBB (Австрія), відповідно до Будапешта / Відня, незалежно від вказаної станції призначення. на квиток (квиток може бути виданий до DB, CFF тощо)

Важливо знати!
• За поїздку до 1 класу або до спального вагона/спального місця тарифні різниці оплачуються в повному обсязі з оформленням окремого квитка на додаток до безкоштовного квитка.
• Проїзні ваучери «Ukraine Help Ticket» дійсні в поїзді та на дату їх видачі та не дають права на перенесення / очікування / переривання поїздки.

Носіння захисної маски на борту поїздів CFR Călatori є обов’язковим протягом усього шляху.