Spatiul in suprafata de 95 mp situat in incinta cladirii Agentiei de Voiaj CFR Cluj din localitatea Cluj – Napoca, Piata Mihai Viteazu, nr. 14 – 20, Jud. Cluj,