http://cfrcalatori.ro/ro/oferte/reduceri-pentru-copii#copii

La data de 04 mai 2016, CFR Călători a sesizat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) despre o neregulă în Lista debitorilor din comunicarea oficială ARPC 523/03.05.2016 a Ministerului Finanțelor Publice  - ANAF. În această listă, la poziția 38 , SNTFC CFR Călători SA figurează în mod eronat cu suma de aproximativ 10,8 mil lei ca fiind obligații restante la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat, în condițiile în care, în fapt CFR Călători nu se află în această situație.

Precizăm că în cursul lunii aprilie, prin mai multe documente transmise oficial de către ANAF, ni se comunică faptul că CFR Călători nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat, întrucât acestea sunt solicitate la compensare cu TVA de recuperat în valoare de aproximativ 10,8 mil.lei, cifra care apare în tabelul debitorilor dat publicității.

Conform prevederilor art. 167 din  Legea nr. 207 /2015 Cod de Procedură Fiscală, „compensarea operează de drept la data la care creanțele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile ”. „Creanțele sunt exigibilela termenul prevăzut de lege pentru  depunerea decontului cu suma negativă de TVA cu opțiune de rambursare”, respectiv 25.03.2016 depus cu nr. de recipisă INTERNT – 89489241-2016 (pentru luna februarie 2016) conform OPANAF nr.588/2016, chiar dacă termenul soluționarii cererii noastre este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia (art.77 din Legea nr. 207 /2015 Cod de Procedură Fiscală).

Cu alte cuvinte, ANAF DGAMC are în lucru cererea de compensare a CFR Călători  înregistrată cu nr 24353/25.03.2016 pentru luna februarie. Această compensare reprezintă TVA-ul de recuperat de către CFR Călători de la ANAF în sumă de aproximativ 10,8 mil lei, cifra din lista ANAF. 

 

Având în vedere cele de mai sus, CFR Călători a solicitat oficial ANAF rectificarea listei, primind asigurări că situația va fi remediată.

Despre CFR Călători:

Societatea de Transport Feroviar de Călători  CFR Călători S.A. este operatorul naţional feroviar de pasageri care efectuează transportul public de călători pe calea ferată. CFR Călători contribuie la libera circulaţie a persoanelor în interiorul şi în afara ţării, în condiții ecologice și de siguranță. Politica pe care managementul companiei o promovează este de a furniza servicii de transport feroviar de pasageri de calitate, cu un angajament față de societate în sensul garantării accesibilității pentru toate categoriile de cetăţeni.

Arhivă Comunicate de presă