http://cfrcalatori.ro/ro/oferte/reduceri-pentru-copii#copii

Update octombrie 2017

In conformitate cu HG 42/2017, emiterea legitimațiilor de călătorie gratuite pentru studenți  se face în acord cu prevderile art 3 pct (6) alin b):

(6) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, cat şi a abonamentelor lunare gratuite pentru studenţi la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face astfel:

b) după începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, câşi a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau paşaport ; legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport este prezentată în cadrul, Anexei nr. 2 la prezentele norme.

In art. 5 pct (4) din HG 42/2017 se prevede:

(4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate poartă responsabilitatea asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport numai către studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, prevăzuţi în art. 205 alin (21) din Legea 1/2011 actualizată, în regim gratuit.

----

Update 15 mai 2017

Pentru a beneficia de facilitatea acordată de Legea 1/2011 a educației naționale modificată cu HG 42/2017 :

- un elev trebuie să prezinte conform HG 42/2017 art. 1 ali. (7) și (8) carnetul de elevvizat pentru anul şcolar în curs (având CNP trecut pe prima pagină) şi un act de identitate (carte de identitate / permis de ședere sau paşaport); elevii din învățământul primar și gimnazial vor prezenta numai carnetul de elev;

un student trebuie să prezinte conform HG 42/2017 art. (6) și (8) legitimaţia de student pentru reducere la transport şi un act de identitate (carte de identitate / permis de ședere sau paşaport) ; în cazul în care datele de pe cele două documente prezentate nu coincid (urmare căsătorie, CNP românesc permis de ședere, etc.), beneficiarul trebuie să prezinte și documentulul care atestă modificarea datelor respective.

-------------------

10 februarie 2017

De ce este necesar în tren biletul de călătorie gratuită pentru studenți??

Călătoriile gratuite acordate studenților presupun costuri pentru companiile feroviare. Aceste costuri sunt asumate de Statul Român și sunt decontate de la Bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor. Monitorizarea numărului de călătorii este obligatorie atât pentru evitarea unor situații neplăcute (ex supraaglomerare sau dublare locuri) pentru pasageri (nu doar pentru studenți!) prin dimensionarea corectă a capacităților de transport, în funcție de fluxuri, cât și pentru acoperirea costurilor prin compensarea necesară. Această monitorizare se poate realiza în baza unei statistici reale a numărului de călătorii gratuite efectuate de către studenți, iar biletul este elementul definitoriu după care se poate face decontarea.

foto - ref gratuitate studenti

Biletele sunt gratuite* și pot fi procurate de la

  • casele de bilete ale CFR Călători;
  • personalul de tren, acolo unde în staţia de urcare nu există punct de vânzare bilete;

(*studentul care nu deține bilet gratuit de călătorie va fi considerat pasager fără bilet și va fi sancționat conform Regulamentului de Transport pe Calea Ferată din România)

Documente necesare la eliberarea biletului

  • pentru studenţii de până în 26 de ani şi inclusiv pentru cei din anul I: legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar 2016/2017 şi actul de identitate (carte de identitate / permis de ședere sau paşaport);
  • pentru masteranzi, doctoranzi și studenți de peste 26 de ani:  adeverinţa pentru gratuitate la transport eliberată de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi şi actul de identitate (carte de identitate / permis de ședere sau paşaport) valabilă până cel târziu începutul anului universitar 2017/2018;
  • carnetul de student NU poate fi folosit la solicitarea gratuității de transport;

(Studenții din anul I trebuie să solicite la secretariatul Facultății înlocuirea adeverinței de transport cu legitimația de transport cu reducere/gratuitate, deoarece adeverința nu are valabilitate pentru tot anul universitar fiind eliberata exclusiv celor care nu au beneficiat la reducere la transport in baza Legii 1/2011 (masteranzi, doctoranzi peste 26 de ani). Studenții trebuie să solicite instituției de învățământ superior eliberarea legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, aceasta fiind responsabilă cu eliberarea documentului. Instituţiile de învăţământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport numai către studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licenţă, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România)

Documente necesare la control în tren

  • sunt OBLIGATORII: biletul de călătorie, legitimația de student pentru reducere/gratuitate de transport și actul de identitate (carte de identitate / permis de ședere sau pașaport);
  • legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport nu ține loc de bilet în tren!
  • dacă studentul nu are asupra lui biletul de călătorie și toate actele aferente, conform Regulamentului, acesta va fi considerat călător fătă bilet și sancționat ca atare;
  • în tren sunt emise bilete gratuite NUMAI în cazul în care stația de urcare nu are punct de vânzare, cu condiția ca biletul să fie solicitat imediat după urcarea în tren. 

Procurarea biletelor/ abonamentelor pentru elevi/ studenți se poate efectua DOAR de la casele de bilete din stațiile și agențiile de voiaj CFR, cât și de la personalul de tren. Procurarea online va fi posibilă la momentul la care CFR Călători va avea acces la Registrul Matricol Unic.

 

Pentru evitarea unor situaţii neplăcute recomandăm achiziţionarea din timp a biletelor de tren.

Atenție: Legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport NU ȚINE loc de bilet în tren!

www.cfrcalatori.ro/850

Arhivă Comunicate de presă