Conditii minime de pregatire

Pentru sectorul mecanic

-a) absolvenți ai școlii de maiștri

-b) absolvenți ai învățământului liceal

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani revizor tehnic vagoane sau 2 ani maistru în activitatea de vagoane

-b) 6 ani revizor tehnic vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime în specialitate din prezentul anunț. 

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diplomă de studii  original și copie;

- Certificat de calificare original și copie;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul SRTFC Cluj.

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul RUO din cadrul SRTFC Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro