CFR Calatori
sigla guvern

Anunț privind acord de mediu

 1. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI “CFR  CĂLĂTORI –DEPOUL DE LOCOMOTIVE ARAD anunță publicul interesat asupra solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul –Desființare clădire estacadă parter; desființare rezervor păcură parter; desființare castel păcură în regim de înălțime P+1; desființare piață combustibil parter; desființare clădire cuptor nisip parter în Arad, str.Gelu nr.2A, jud. Arad.
  Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M Arad, Splaiul Mureș, FN, între orele 900-1300și la sediul titularului din Arad, str. Gelu, nr. 2A, jud. Arad.
  Observațiile publicului se primesc zilnic la secretariatul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureș, FN.
 2. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI “CFR  CĂLĂTORI –DEPOUL DE LOCOMOTIVE ARAD  titular al proiectului –Desființare clădire estacadă parter; desființare rezervor păcură parter; desființare castel păcură în regim de înălțime P+1; desființare piață combustibil parter; desființare clădire cuptor nisip parter, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – Nu se supune evaluării impactului de mediu de către Agenția pentru Protecția Mediului Arad în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi realizat în Arad, str.Gelu nr.2A, jud. Arad.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureș, FN, de luni până vineri, între orele 09-1630, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmar.anpm.roPublicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de  14.07.2018 .
 3. SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI „CFR CĂLĂTORI”-S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI CRAIOVA, titular al proiectului „Hală revizii/reparații material rulant T4 si T5 ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Hală revizii/reparații material rulant T4 si T5 ”, propus a fi amplasat în Revizia de vagoane Craiova, bvd. Decebal nr. 5, Craiova, jud. Dolj.
  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.