Conditii minime de pregatire

Autorizare conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Conditiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire și vechime în specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de Directorul SRTFC;

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul.

-Certificat calificare profesionala original si copie conform cu originalul;

-autorizatii, permis de mecanic de locomotiva sau permisul de mecanic de locomotiva si certificat complementar, original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul RUO din cadrul SRTFC Brasov str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.