VÂNZARE 4 LOTURI DEȘEURI METALICE aparținând SRTFC CLUJ

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M.-Terminal Cluj și online.

Documentele se vor depune în original la sediul ordonatorului S.N.T.F.C.CFR CĂLĂTORI”S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI CLUJ, Adresa: Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr. 17 și se vor transmite scanate pe E-MAIL la adresele clui@brm.ro, irina.plachide@brm.ro.

Data limită de depunere a ofertelor este 04.03.2024, ora 12:00.

Perioada de analiză și evaluare a ofertelor depuse este în perioada 05.03.2024 – 06.03.2024.

Data previzionată pentru desfăşurarea licitaţiei electronice este 07.03.2024, începând cu ora 10:00, din 30 in 30 minute/lot.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM-Terminal Cluj,telefon 0264/414481, 0722984835

VÂNZARE 17 VAGOANE ȘI 2 TRENURI ETAJATE aparținând SRTFC CLUJ

 Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri -Terminalul BRM Cluj (se va transmite pe email ), cu sediul în Cluj, bulevardul Nicolae Titulescu nr.4, telefon 0722984835 – d-na Liana POP.

 • Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 29.01.2024, ora 1500 la adresele cluj@brm.ro, irina.plachide@brm.ro; 
 •   Data previzionată pentru desfășurarea licitației electronice este 01.02.2024, respectiv 02.02.2024 începând cu ora 1000 , din 30 în 30 minute până la epuizarea loturilor pe platforma electronica www.brm.ro.
 •   Persoana de contact : BRM Terminal Cluj – Liana POP, telefon 0722984835

VANZARE DESEURI METALICE DIN SUBUNITATI SRTFC CLUJ

Documentatia pentru licitatie poate fi procurata de la sediul Bursei Romane de Marfuri – Terminal Cluj, din Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4, cod postal 400420 judetul Cluj.

Documentele de inscriere si participare la licitatie se vor depune in original la sediul ordonatorului “CFR CALATORI S.A. – SUCURSALA REGIONALA DE TRANSPORT CLUJ” Piata Avram Iancu nr. 17, Cluj-Napoca, judetul Cluj, cod postal 400117 si se vor transmite scanate pe email la adresele cluj@brm.ro si bogdan.butariu@brm.ro pana la data de 04.10.2021 ora 1200. 

Licitatia electronica va avea loc in data de 06.10.2021 ora 1000. Ofertele financiare se vor introduce pe platforma electronica cu incepere de la ora 10:00 din 30 in 30 de minute pentru fiecare lot.

Informatii privind desfasurarea procedurii se pot obtine zilnic la sediul BRM Terminal Cluj telefon 0264-414480,0264-414481, 0264-414482 email cluj@brm

VÂNZARE 18 VAGOANE DE CĂLĂTORI ȘI 2 TRENURI ETAJATE ( DIN 4 VAGOANE FIECARE) – SRTFC CLUJ

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată  de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Cluj, cu sediul în Cluj, str. N.Titulescu nr. 4, telefon 0264 414481/0264 414 482 ; fax : 0264 414480 , mobil 0722984835(persoană de contact Liana Pop);
 • Oferta și documentele care însoțesc oferta se vor depune la sediul S.R.T.F.C. Cluj, Piața Avram Iancu nr.17, la secretariat și scanate pe e-mail la adresele cluj@brm.ro, irina.plachide@brm.ro, până la data de 02.09.2021 ora 12:00;
 • Perioada de analiză și evaluare a ofertelor depuse este în perioada 03.09.2021-06.09.2021;
 • Data previzionată pentru desfășurarea licitației electronice este 07.09.2021 începând cu ora 10:00 din 30 în 30 minute ( dacă este cazul);
 • Ofertele financiare se vor introduce pe platforma electronică în intervalul orar: 10:00-10:15;
 • Faza de îmbunătățire a ofertelor financiare înregistrate pentru tranzacționare se va desfășura în intervalul orar: 10:15-10:30.
 • Persoana de contact SRTFC Cluj: Sef ERMR Fiscutean Octavian, tel.0761698112.
 • Informatii privind desfasurarea procedurii la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Cluj telefon 0264 414481 ; fax : 0264 414480, persoană de contact BRM Liana Pop, mobil 0722984835.

VÂNZARE DESEURI DE ACUMULATORI UZATI DIN SUBUNITATI SRTFC CLUJ

Documentatia pentru licitatie poate fi procurata de la sediul Bursei Romane de Marfuri – Terminal Cluj, din Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4, cod postal 400420 judetul Cluj, si online.

Documentele de inscriere si participare la licitatie se vor depune in original la sediul ordonatorului “CFR CALATORI S.A. – SUCURSALA REGIONALA DE TRANSPORT CLUJ” Piata Avram Iancu nr. 17, Cluj-Napoca, judetul Cluj, cod postal 400117 si se vor transmite scanate pe email la adresele cluj@brm.ro si irina.plachide@brm.ro, pana la data de 08.09.2021 ora 1500. 

Perioada de analiza si evaluare a ofertelor depuse este 09.09.2021-10.09.2021.

Licitatia electronica va avea loc in data de 13.09.2021 ora 1000. Ofertele financiare se vor introduce pe platforma electronica cu incepere de la ora 10:00 din 30 in 30 de minute pentru fiecare lot.

Informatii privind desfasurarea procedurii se pot obtine zilnic la sediul BRM Terminal Cluj telefon 0264-414481, 0722984835 email cluj@brm.ro .

VÂNZARE DEȘEURI DE ACUMULATORI UZATI – SRTFC CLUJ

Documentatia pentru licitatie poate fi procurata de la sediul Bursei Romane de Marfuri – Terminal Cluj, din Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4, cod postal 400420 judetul Cluj, si online.

Documentele de inscriere si participare la licitatie se vor depune in original la sediul ordonatorului “CFR CALATORI S.A. – SUCURSALA REGIONALA DE TRANSPORT CLUJ” Piata Avram Iancu nr. 17, Cluj-Napoca, judetul Cluj, cod postal 400117 si se vor transmite scanate pe email la adresele cluj@brm.ro si irina.plachide@brm.ro, pana la data de 14.06.2021 ora 1500. 

Analiza si evaluare a ofertelor depuse – 15.06.2021.

Licitatia electronica va avea loc in data de 16.06.2021 ora 1000. Ofertele financiare se vor introduce pe platforma electronica cu incepere de la ora 10:00 din 30 in 30 de minute pentru fiecare lot.

Informatii privind desfasurarea procedurii se pot obtine zilnic la sediul BRM Terminal Cluj telefon 0264-414481, 0722984835 email cluj@brm.ro .