VÂNZARE 17 VAGOANE ȘI 1 TREN ETAJAT aparținând SRTFC CRAIOVA

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Craiova, cu sediul în Craiova, strada Simion Barnutiu, nr. 4, telefon 0742.94.55.70 sau telefon 0251/418.876;
 • Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 26.10.2021, ora 1400 la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro ;
 •   – Persoana de contact : BRM Terminal Craiova – Mihaela Serban, telefon 0742.94.55.70.
 •                                     SRTFC Craiova-Birou Achizitii- Ovidiu Popa, telefon            0251.41.65.11
 •    –   Licitația electronica va avea loc în data de 27.10.2021, ora 11:00 pe platforma electronica www.brm.ro

VÂNZARE 17 VAGOANE ȘI 1 TREN ETAJAT – S.R.T.F.C CRAIOVA

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Craiova, cu sediul în Craiova, strada Simion Barnutiu, nr. 4, telefon 0742.94.55.70 sau telefon 0251/418.876;
 • Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 13.10.2021, ora 1400 la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro ;
 •   – Persoana de contact : BRM Terminal Craiova – Mihaela Serban, telefon 0742.94.55.70.
 •                                     SRTFC Craiova-Birou Achizitii- Ovidiu Popa, telefon            0251.41.65.11
 •    –   Licitația electronica va avea loc în data de 14.10.2021, ora 11:00 pe platforma electronica www.brm.ro

VANZAREA A17 VAGOANE SI 1 TREN ETAJAT – SRTFC CRAIOVA

 

 

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Craiova, cu sediul în Craiova, strada Simion Barnutiu, nr. 4, telefon 94.55.70 sau telefon 0251/418.876;
 • Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 10.2021, ora 1400  la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro ;

–   Licitația electronica va avea loc în data de 04.10.2021, ora 11:00 pe platforma electronica www.brm.ro

–   Persoana de contact : BRM Terminal Craiova – Mihaela Serban, telefon 0742.94.55.70.

SRTFC Craiova-Birou Achizitii- Ovidiu Popa, telefon            0251.41.65.11

 

 

VÂNZARE ULEI UZAT ȘI BUTOAIE METALICE- SRTFC CRAIOVA

Procedura de vânzare a uleiului uzat si a ambalajelor (butoaie metalice) contaminate cu uleiuri industriale existente la Depoul Pitesti al SRTFC Craiova este 09.09.2021, ora 1100, electronic prin intermediul Terminalului B.R.M. Craiova, telefon 0251/418.876, fax 0251/412.652,  email: craiova@brm.ro.

Ofertele si documentele care insotesc oferta se vor transmite scanate la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro, pana in data de 09.09.2021, ora 1000.

Procedura este de licitatie deschisa cu calificare, urmata de runda finala de licitatie electronica prin intermediul platformei www.brm.ro, dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare. Criteriul de atribuire este “pretul total cel mai ridicat”.

Nu se admit oferte partiale.

Deseurile ce urmeaza a fi valorificate sunt ULEI UZAT (uleiuri industriale care au devenit improprii utilizării în scopul pentru care au fost iniţial destinate) si BUTOAIE METALICE contaminate cu uleiuri industriale, stocate temporar la Depoul Pitesti.

Deseurile pot fi vizionate la locul de depozitare, in prezenta delegatilor SRTFC Craiova.

Deşeuri Cantitate

(tone)

Subunitatea
  Ulei uzat 6,793 Depoul Pitesti
Ambalaj contaminat cu substante periculoase (butoaie) 13,500 Depoul Pitesti

Persoana desemnata de BRM sa ofere informatii privind desfasurarea procedurii este Mihaela SERBAN, telefon 0742.94.55.70 sau telefon 0251/418.876, fax 0251/412.652,  email: craiova@brm.ro.

Informatii referitoare la documentatie se pot obtine si la sediul SRTFC Craiova , Craiova, Bvd. Dacia nr.221, telefon 0251/41.81.77; 0251/41.81.91

VÂNZARE 17 VAGOANE SI 1 TREN ETAJAT – SRTFC CRAIOVA

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Craiova, cu sediul în Craiova, strada Simion Barnutiu, nr. 4, telefon 0742.94.55.70 sau telefon 0251/418.876;
 • Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 07.09.2021, ora 1400 la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro ;  
 • Persoana de contact : BRM Terminal Craiova – Mihaela Serban, telefon 0742.94.55.70. 
 •                                     SRTFC Craiova-Birou Achizitii- Ovidiu Popa, telefon            0251.41.65.11
 • Licitația electronica va avea loc în data de 08.09.2021, ora 11:00 pe platforma electronica www.brm.ro

VÂNZARE ULEI UZAT ȘI BUTOAIE METALICE- SRTFC CRAIOVA

Deseurile ce urmeaza a fi valorificate sunt ULEI UZAT (uleiuri industriale care au devenit improprii utilizării în scopul pentru care au fost iniţial destinate) si BUTOAIE METALICE contaminate cu uleiuri industriale, stocate temporar la Depoul Pitesti.

Deseurile pot fi vizionate la locul de depozitare, in prezenta delegatilor SRTFC Craiova.

Nu se admit oferte partiale

Data la care va avea loc procedura de valorificare a uleiului uzat si a ambalajelor (butoaie metalice) contaminate cu uleiuri industriale existente la Depoul Pitesti al SRTFC Craiova este 26.08.2021, ora 1100, electronic prin intermediul Terminalului B.R.M. Craiova, telefon 0251/418.876, fax 0251/412.652,  email: craiova@brm.ro.

Ofertele si documentele care insotesc oferta se vor transmite scanate la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro, pana in data de 26.08.2021, ora 1000.

Procedura este de licitatie deschisa cu calificare, urmata de runda finala de licitatie electronica prin intermediul platformei www.disponibil.ro ,dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare. Criteriul de atribuire este “pretul total cel mai ridicat”.

Persoana desemnata de BRM sa ofere informatii privind desfasurarea procedurii este Mihaela SERBAN, telefon 0742.94.55.70 sau telefon 0251/418.876, fax 0251/412.652, email: craiova@brm.ro.

Informatii referitoare la documentatie se pot obtine si la sediul SRTFC Craiova , Craiova, Bvd. Dacia nr.221, telefon 0251/41.81.77; 0251/41.81.91.