Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor.

-b) absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic, electric, electronic, electrotehnic.

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani vechime  functia de inginer,

-b) 8 ani vechime in functia de inginer in activitatea de exploatare (MC)

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs.

- Diploma de studii, original si copie;

- adeverinta de vechime in functie;

- B.I. sau C.I. original si copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526.