Conditii minime de pregatire

-a) Curs de calificare ca operator RC sau examen șef stație/șef depou/șef revizie;

-b) Curs de calificare/ recalificare de specialitate operator (călători);

-c) Absolvenți ai învățământului superior;

-d) Absolventi ai invatamantului liceal (cu sau fara diploma de bacalaureat) sau al invatamantului profesional

Vechime minima in specialitate

-a) Nu necesită vechime în specialitate;

-b) Nu necesită vechime în specialitate;

-c) 2 ani vechime în funcții de exploatare (inginer în depouri, revizii de vagoane sau stații CF)

-d) 4 ani in functii de exploatare sau executie in depouri locomotive/  automotoare, statii cf, revizii de vagoane.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de studii, original si copie

- Diploma de calificare profesionala, original si copie

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526