Data la care va avea loc procedura este 23.11.2021, ora 1100, electronic prin intermediul Terminalului B.R.M. Craiova, telefon 0251/418.876, fax 0251/412.652,  email: craiova@brm.ro.

Ofertele si documentele care insotesc oferta se vor transmite scanate la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro, pana in data de 22.11.2021ora 1400.

Procedura este de licitatie deschisa cu calificare, urmata de runda finala de licitatie electronica prin intermediul platformei www.brm.ro, dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare. Criteriul de atribuire este “pretul total cel mai ridicat”.

Nu se admit oferte partiale.

Deseurile din fonta ce urmeaza a fi valorificate sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Deseurile pot fi vizionate la locul de depozitare, in prezenta delegatilor SRTFC Craiova.

Nr.Crt Deşeuri metalice feroase

(fonta)

Cod deşeu Cantitate totala estimata

-tone-

Cantitati

estimate

subunităţi

-tone-

 

Subunitatea

Locaţie

Adresă

Semnatura Sef Subunitate
1 Fontă din saboţi uzaţi 16 01 99 170 21 Depoul Piteşti Bvd. Republicii nr. 159, Piteşti, jud. Argeş  
85 Revizia de vagoane Craiova Bvd. Decebal nr. 3-5, Craiova, jud. Dolj  
24 Revizia de vagoane Piatra Olt Str. Gării, nr.5, Piatra Olt, jud. Olt  
40 Revizie de vagoane Tg. Jiu Str. Vasile Alecsandri nr.2, Tg. Jiu, jud.Gorj  
2. Fontă reparaţii (camasi cilindru) 16 01 99 0,200 0,200 Depoul Piteşti Bvd. Republicii nr. 159, Piteşti, jud. Argeş  
Deşeuri fonta TOTAL

estimat

170,200  

Persoana desemnata de BRM sa ofere informatii privind desfasurarea procedurii este Mihaela SERBAN, telefon 0742.94.55.70 sau telefon 0251/418.876, fax 0251/412.652,  email: craiova@brm.ro.

Informatii referitoare la documentatie se pot obtine si la sediul SRTFC Craiova , Craiova, Bvd. Dacia nr.221, telefon 0251/41.81.77; 0251/41.81.91.