VÂNZARE 3 LOTURI DEȘEURI METALICE aparținând SRTFC IAȘI

 • În data de 18.07.2023, începând cu ora 10.00  va avea loc la sediul Terminalului BRM Iași, cu sediul în Iași, str. Străpungere Silvestru, nr.13, bl.E, sc.B, parter, județul Iași, deschiderea procedurii de Licitație deschisă cu strigare procedura privind „Vânzare deșeuri metalice”.
 • Termenul limită de depunere a ofertelor: 13.07.2023 ora 10.00, transmise electronic la adresa de mail: iasi@brm.ro
 • Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține la adresa de mail: iasi@brm.ro și la tel: 0744.498548, 0746.076224, 0332.803655.

   

  Persoana de contact din partea autorității: Tescu Dan tel.0232 215600 int 124503

VÂNZARE 5 LOTURI DE DEȘEURI METALICE aparținând SRTFC GALAȚI

 • LOT 1 Deșeu de cupru
 • LOT 2 Deșeu de fontă provenită din saboți uzați
 • LOT 3 Deșeu oțel șină CF
 • LOT 4 Deșeu fier vechi nepregătit
 • LOT 5 Deșeu aluminiu
 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați.
 •  Persoana de contact : Șef Serviciu P.O.T.D. – Nicoleta Iorga, tel. 0731990800.

VÂNZARE 17 VAGOANE și 2 TRENURI ETAJATE, aparținând S.R.T.F.C. CLUJ

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri -Terminalul BRM Cluj (se va transmite pe email ), cu sediul în Cluj, Bulevardul Nicolae Titulescu nr.4, telefon 0722984835 – d-na Liana POP.
 • Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 22.06.2023, ora 1300 la adresele cluj@brm.ro, irina.plachide@brm.ro;
 •  Data de incepere a licitatiei electronice este 26.06.2023, ora 1000 pe platforma electronica www.brm.ro
 •   SRTFC Cluj – Birou Achizitii – Alina IONESCU, telefon 0725589209
 • Persoana de contact : BRM Terminal Cluj – Liana POP, telefon 0722984835

VÂNZARE DEȘEURI DE ACUMULATORI UZAȚI aparținând SRTFC CLUJ

Documentația pentru licitație poate fi procurată de Bursa Română de Mărfuri-Terminal Cluj, B-dul Nicolae Titulescu, nr.4, Cluj-Napoca.

Documentele de înscriere și participare la licitație se vor depune în original la sediul ordonatorului “CFR CĂLĂTORI SA-SUCURSALA REGIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CLUJ”, Piața Avram Iancu nr.17, Cluj-Napoca, județul Cluj și se vor transmite scanate pe email la adresele cluj@brm.ro și irina.plachide@brm.ro până la data de 22.06.2023 ora 13.

Licitația electronica va avea loc în data de 28.06.2023 ora 1o. Ofertele financiare se vor introduce pe platform electronica cu începere de la ora 1o:00 din 30 în 30 de minute pentru fiecare lot.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM Terminal Cluj, persoana de contact Liana Pop, tel 0722984835, e-mail cluj@brm.ro

VÂNZARE DEȘEURI DE ULEI UZAT și REZIDUU PETROLIER aparținând SRTFC CLUJ

Documentația pentru licitație poate fi procurată de Bursa Română de Mărfuri-Terminal Cluj, B-dul Nicolae Titulescu, nr.4, Cluj-Napoca.

Documentele de înscriere și participare la licitație se vor depune în original la sediul ordonatorului “CFR CĂLĂTORI SA-SUCURSALA REGIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CLUJ”, Piața Avram Iancu nr.17, Cluj-Napoca, județul Cluj și se vor transmite scanate pe email la adresele cluj@brm.ro și irina.plachide@brm.ro până la data de 22.06.2023 ora 13.

Licitația electronica va avea loc în data de 28.06.2023 ora 12. Ofertele financiare se vor introduce pe platform electronica cu începere de la ora 12:00 din 30 în 30 de minute pentru fiecare lot.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM Terminal Cluj, persoana de contact Liana Pop, tel 0722984835, e-mail cluj@brm.ro