VÂNZARE a 15 TONE SPAN FEROS, EXISTENT ÎN REVIZIA DE VAGOANE CRAIOVA

S.R.T.F.C. Craiova, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri – Terminalul Craiova, organizează licitație publică pentru valorificarea a 15 tone span feros, existent în Revizia de Vagoane Craiova:

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri – Terminalul BRM Craiova (se va transmite pe e-mail ), cu sediul în Craiova, strada Simion Bărnuțiu, nr. 4, telefon 0742.945.570 sau telefon 0251/418.876;
 • Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 28.09.2022, ora 1400 la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro;
 • Data de începere a licitației electronice este 29.09.2022, ora 1100 pe platforma electronică www.brm.ro.
 • Persoană de contact: BRM Terminal Craiova – Mihaela Șerban, telefon 0742.945.570;
 •                                        S.R.T.F.C. Craiova – Biroul Achiziții – Ovidiu Popa, telefon 0251/416.511.

VÂNZARE 4 TIPURI de DEȘEURI aparținând SRTFC GALAȚI

S.R.T.F.C. Galați, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul Galați, organizează licitație publică pentru vânzarea a patru tipuri de deșeuri reciclabile aparținând subunităților SRTFC Galați, după cum urmează:

 • LOT 1 Deșeu de cupru
 • LOT 2 Deșeu de fontă provenită din saboți uzați
 • LOT 3 Deșeu oțel șină CF
 • LOT 4 Deșeu acumulatori uzați
 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați, cu sediul în Galați.
 •   licitația va avea loc în data de 03.10.2022, ora 11ºº la sediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul Galați.
 •  persoana de contact : Șef Serviciu P.O.T.D. – Nicoleta Iorga, tel. 0731990800
 • data limită de depunere a documentelor de însciere și participare la licitație este 03.10.2022, ora 10ºº la sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul Galați.

VÂNZARE DEȘEURI METALICE FEROASE ȘI NEFEROASE-SRTFC BRAȘOV

S.R.T.F.C. BRAȘOV oferă în vederea vânzării “Deșeuri metalice feroase și neferoase – SRTFC Brașov – 9 loturi” conform prevederi din caietele de sarcini, astfel:

Lotul 1: OȚEL BANDAJE ȘI ROȚI CF – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 35 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 2.400 lei/tonă fără TVA

Lotul 2: FIER VECHI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 66 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.350 lei/tonă fără TVA

Lotul 3: CUPRU– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 1,2 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 30.000/tonă fără TVA

Lotul 4: RADIAROARE DE CUPRU– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 0,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 25.000 lei/tonă fără TVA

Lotul 5: CABLURI DE CUPRU – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 1,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 15.000/tonă fără TVA

Lotul 6: RADIAROARE DE ALUMINIU– cod deșeu 16 01 178

–  Cantitatea: 0,175 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 4.500 lei/tonă fără TVA

Lotul 7: ALUMINIU CU FIER 40%– cod deșeu 17 04 02

–  Cantitatea: 0,556 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 3.500 lei/tonă fără TVA

Lotul 8: FONTĂ DIN SABOȚI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 130 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 2.300 lei/tonă fără TVA

Lotul 19 OȚEL ȘINĂ CF – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 17 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 2.400 lei/tonă fără TVA

Se acceptă ofertă pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul loturilor.

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA.

Documentele solicitate în documentația procedurii se vor transmite în format electronic, semnate de reprezentantul legal, la adresa de e-mail irina.plachide@brm.ro până la data de 27.09.2022, ora 10.00. Data previzionată pentru începerea licitației electronice va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați în această fază prin intermediul unei invitații.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.

VÂNZARE DEȘEURI METALICE din subunități SRTFC CLUJ

Documentatia pentru licitatie poate fi procurata de la sediul Bursei Romane de Marfuri – Terminal Cluj, din Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4, cod postal 400420 judetul Cluj.

Documentele de inscriere si participare la licitatie se vor depune in original la sediul ordonatorului “CFR CALATORI S.A. – SUCURSALA REGIONALA DE TRANSPORT CLUJ”, Piata Avram Iancu nr. 17, Cluj-Napoca, judetul Cluj, cod postal 400117 si se vor transmite scanate pe email la adresele cluj@brm.ro si irina.plachide@brm.ro pana la data de 11.07..2022 ora 1200. 

Licitatia electronica va avea loc in data de 14.07.2022 ora 1000. Ofertele financiare se vor introduce pe platforma electronica cu incepere de la ora 10:00 din 30 in 30 de minute pentru fiecare lot.

Informatii privind desfasurarea procedurii se pot obtine zilnic la sediul BRM Terminal Cluj telefon 0264-414481, 0722984835 email cluj@brm.ro

VÂNZARE DEȘEURI METALICE și ACUMULATORI UZAȚI aparținând SRTFC GALAȚI

 • Licitație publică prin BRM- Terminalul Galați pentru vânzarea a patru tipuri de deșeuri reciclabile (cupru, fontă provenită din saboți de frână uzați, oțel șină CF și acumulatori uzați) aparținând subunităților SRTFC Galați.
 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Galați
 • Persoana de contact :  Șef Serviciu POTD- Nicoleta Iorga, tel. 0731990800