VÂNZARE 4 LOTURI DEȘEURI aparținând subunităților SRTFC GALAȚI

 • LOT 1 Deșeu de cupru
 • LOT 2 Deșeu de fontă provenită din saboți uzați
 • LOT 3 Deșeu de fier vechi
 • LOT 4 Deșeu de acumulatori cu plăci de plumb
 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri – Terminalul Galați.
 • Persoana de contact: Șef Serviciu O.T.D.și IT – Nicoleta Iorga, tel. 0747.056.820

VÂNZARE 4 LOTURI DEȘEURI METALICE aparținând SRTFC CLUJ

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M.-Terminal Cluj și online.

Documentele se vor depune în original la sediul ordonatorului S.N.T.F.C.CFR CĂLĂTORI”S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI CLUJ, Adresa: Cluj-Napoca, Piaţa Avram Iancu, nr. 17 și se vor transmite scanate pe E-MAIL la adresele clui@brm.ro, irina.plachide@brm.ro.

Data limită de depunere a ofertelor este 04.03.2024, ora 12:00.

Perioada de analiză și evaluare a ofertelor depuse este în perioada 05.03.2024 – 06.03.2024.

Data previzionată pentru desfăşurarea licitaţiei electronice este 07.03.2024, începând cu ora 10:00, din 30 in 30 minute/lot.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM-Terminal Cluj,telefon 0264/414481, 0722984835

VÂNZARE 7 LOTURI DEȘEURI aparținând SRTFC BRAȘOV

Lotul 1 Oțel bandaje –  14,50 tone

Lotul 2 Fier vechi41,50 tone

Lotul 3 Cupru2,40 tone

Lotul 4 Cabluri din cupru cu înveliș de cauciuc – 1,50 tone

Lotul 5 Aluminiu1,30 tone

Lotul 6 Fontă din saboți –  84 tone

Lotul 7 Acumulatori cu plăci de plumb – 17,80 tone

Documentele solicitate în documentația procedurii se vor transmite în format electronic, semnate de reprezentantul legal, la adresa de e-mail irina.plachide@brm.ro până la data de 20.02.2024, ora 10.00. Data ședinței licitației electronice va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați în această fază prin intermediul unei invitații.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.

 

 

VÂNZARE 5 LOTURI DEȘEURI METALICE aparținând SRTFC IAȘI

 • În data de 11. 12.2023, începând cu ora 10.00 lotul 1, ora 10.30 lot 2, ora 11.00 lot 3, ora 11.30 lot 4, ora 12.00 lot 5, pe platforma electronică administrată de BRM (www.disponibil.ro), va avea loc deschiderea procedurii de licitație deschisă cu faza finală electronică pentru vânzarea de deșeuri metalice.
 • Termenul limită de depunere a ofertelor: 7. 12.2023 ora 10.00. Ofertele vor fi transmise electronic la adresa de mail: iasi@brm.ro
 • Documentația procedurii se solicită la adresa iasi@brm.ro și se transmite electronic contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA; plata va fi efectuată prin Ordin de Plată
 • Denumirea ordonatorului: SNTFC “CFR Călători”SA – Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători (SRTFC ) Iași
 • Denumirea organizatorului: BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI – Terminal Iași    Adresă: Str.Străpungere Silvestru, nr.13, bl.E, sc.B, parter, ap.4, Iași.   Telefon/Fax: 0332.803.655 / 0332.803.656.
Nr lot Nr crt Deșeul Cantita-te totală

(tone)

Cod deșeu Canti-tate (tone) Subunitatea
1 1 fier vechi 45,3 16.01.17 4,7 Depoul Iași
16,8 Depoul Suceava
8,5 Revizia Iași
13,8 Revizia Suceava
1,5 Revizia Bacău
2 1 oțel special 76,8 16.01.17 74,1 Depoul Iași
1,9 Depoul Suceava
0,8 Revizia Suceava
2 oțel sortat 12,8 0,3 Depoul Suceava
12,5 Revizia Suceava
3 1 fontă exclusiv din saboți frână uzați 212,3 16.01.17 10,0 Depoul Iași
19,7 Depoul Suceava
2,2 SELC Bacău
90,6 Revizia Iași
52,9 Revizia Suceava
36,9 Revizia Bacău
4 1 șpan feros 10,0 12.01.01 10,0 SELC Bacău
5 1 aluminiu 0,98 16.01.08 0,75 Depoul Suceava
0,23 Revizia Suceava

VÂNZARE 4 LOTURI DE DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE aparținând SRTFC CLUJ

Documentația pentru licitație poate fi procurată  de la sediul Bursei Romane de Marfuri – Terminal Cluj   și  ONLINE.

Documentele de inscriere si participare la licitatie se vor depune in original la sediul ordonatorului “CFR CALATORI S.A. – SUCURSALA REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI CLUJ” , Piata Avram Iancu nr. 17, Cluj-Napoca, judetul Cluj, cod postal 400117 și se vor transmite scanate pe email la adresele cluj@brm.ro si irina.plachide@brm.ro până la data de 10.11.2023 ora 1200.  .

Data previzionată pentru desfășurarea licitației electronice  în data de 15.11.2023, începând cu ora 1000. Ofertele financiare se vor introduce pe platforma electronică cu începere de la ora 10:00 din 30 în 30 de minute pentru fiecare lot.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM -Terminal Cluj, tel. 0264/414481, 0722-984835.