S.R.T.F.C. BRAȘOV oferă în vederea vânzării Deșeuri metalice feroase și neferoase – 3 loturi, deșeuri de acumulatori cu plăci de plumb – 1 lot, deseu ulei uzat -1 lot ,din subunitățile aparținând SRTFC Brașovconform prevederi din caietele de sarcini, astfel:

Lotul 1: FIER VECHI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 67,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1200 lei/tonă fără TVA

Lotul 2: FONTĂ VECHE – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 131 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1500 lei/tonă fără TVA

Lotul 3: DEȘEURI DE OȚEL DIN BANDAJE– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea:13 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1250 /tonă fără TVA

Lotul 4: DEȘEURI DE ACUMULATORI CU PLĂCI DE PLUMB– cod deșeu 16 06 01*

–  Cantitatea: 11 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 3.750 lei/tona fără TVA

Lotul 5: DEȘEURI DE ULEI UZAT – cod deșeu 13 02 05*

–  Cantitatea: 24 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație:660/tona fără TVA

Se acceptă ofertă pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul loturilor.

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM  contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.