Procedura de deseuri metalice organizata de CFR Calatori SRTFC Cluj prin BRM Terminal Cluj  va avea loc prin licitatie electronica la data de 16.10.2020.

Documentatia pentru licitatie poate fi procurata de la sediul Bursei Romane de Marfuri – Terminal Cluj, din Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4, cod postal 400420 judetul Cluj.

Documentele de inscriere si participare la licitatie se vor depune in original la sediul ordonatorului “CFR CALATORI S.A. – SUCURSALA REGIONALA DE TRANSPORT CLUJ” Piata Avram Iancu nr. 17, Cluj-Napoca, judetul Cluj, cod postal 400117 si se vor transmite scanate pe email la adresele cluj@brm.ro si bogdan.butariu@brm.ro pana la data de 13.10.2020 ora 1500. 

Licitatia electronica va avea loc in data de 16.10.2020 ora 1000. Ofertele financiare se vor introduce pe platforma electronica cu incepere de la ora 10:00 din 30 in 30 de minute pentru fiecare lot.

Informatii privind desfasurarea procedurii se pot obtine zilnic la sediul BRM Terminal Cluj telefon 0264-414480,0264-414481, 0264-414482 email cluj@brm.ro .

Vanzarea deseurilor se va face pe loturi.