Achizitia directa, organizata in vederea atribuirii contractului sectorial, având ca obiect:

Servicii de recrutare de personal pentru selectarea candidatilor pentru ocuparea functiilor de Director General și Directorului Financiar – Contabil la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „CFR CALATORI” S.A.  – Cod CPV: 79600000-0 → Servicii de recrutare (Rev 2)

s-a anulat in data de 22.05.2023, deoarece s-au constatat erori in continutul Cap. XIII – Condiții de calificare, cerințe minime și criterii de evaluare a prestatorului, din cadrul Caietului de sarcini – factori de evaluare, Comisia de evaluare fiind in imposibilitatea evaluarii ofertelor, respectiv a adoptarii masurilor corective la momentul evaluarii, fara incalcarea principiilor stipulate de art.2 alin.2 din Lege 99/2016.