La călătoria cu trenurile CFR Călători poți să profiți de avantajele oferite de abonamentul de călătorie valabil la tren Regio astfel:

1. Pe orice relație. Este permisă călătoria la trenurile Interregio (IR) a celor care au abonamente la trenuri Regio, pentru abonamentele de până la 30 de km, cu condiţia ca trenul IR sa aibă oprire în ambele statii (de plecare / destinatie) mentionate pe abonament. Sunt excluse din ofertă trenurile internaționale.

2. Doar pe anumite relații și anumite trenuri. Trenurile Interregio (IR) și relațiile pe care circula aceste trenuri pentru care se permite călătoria celor care au abonamente valabile la tren Regio pot fi vizualizate accesand link-ul https://www.cfrcalatori.ro/reduceri-pe-anumite-trenuri-si-relatii. Oferta valabila numai la clasa a 2-a.”

Pentru a vă informa cu privire la circulaţia trenurilor în ziua curentă, accesaţi unul dintre link-urile:

Trenul meu – obţineţi informaţii despre trenurile aflate în circulaţie. Scrieţi numărul trenului în câmpul aferent şi apăsaţi butonul “Informaţii tren”.

Camere web – puteţi vedea imagini ale tabelelor de sosiri/plecări din unele staţii mari (exemplu: Bucureşti NordBraşovCraiovaTimişoara NordIaşi).

Atenţie, unele ore sunt estimative! Asiguraţi-vă că ajungeţi în timp util la gară.
Aceste informaţii sunt gestionate şi furnizate de către administratorul infrastructurii feroviare CNCF „CFR” SA.

Biletele cumpărate din staţii şi agenţii de voiaj CFR

Emiterea facturilor pentru biletele achiziționate se face numai la cererea clienților.De regulă, factura este emisă cu ocazia cumpărării legitimațiilor de călătorie, de către unitatea de la care s-au achiziționat biletele.Cererea poate fi adresată și ulterior, dar cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei în care s-a efectuat achiziționarea biletelor respective.Dacă cererea se face la altă unitate decât cea care a emis biletele, sau dacă din diferite considerente factura nu se poate emite la unitatea emitentă, este necesară depunerea unei cereri scrise în care se precizează:

 • datele de identificare privind biletele achiziționate,
 • datele de facturare, precum și
 • modul în care se solicită transmiterea facturii (ridicarea de la unitatea unde s-a depus cererea sau transmiterea scanat în format pdf la o adresa de e-mail).

Cererile se vor rezolva centralizat prin structurile teritoriale ale CFR Călători, în termen de maxim 30 de zile.

Legitimațiile de călătorie emise la automatele de bilete aparținând CFR Călători dintr-o anumită stație, urmează același regim ca orice bilet emis de unitatea respectivă. Biletele se consideră emise de această unitate.

Pentru biletele emise în tren, emiterea facturii se poate face doar în baza unei cereri scrise, care se poate depune la orice unitate cu personal CFR Călători, în cadrul programului de lucru al acestora. Cererea va fi soluționată centralizat prin structurile teritoriale ale CFR Călători, în termen de maxim 30 de zile (în funcţie de programul staţiilor).

Pentru biletele emise de către alte societăți comerciale (agenții de turism, etc.) sau prin automatele de bilete aparținând altor societăți (ZebraPay, etc.) care vând pentru și în numele CFR Călători ca “distribuitori autorizați” cererea de emitere a facturii trebuie adresată acestor societăți.

Pentru biletele CFR online in trafic intern cumpărate prin internet, emiterea facturilor se face conform prevederilor de la pct. 23 din “Termenii și condițiile de utilizare” ai serviciului.

CFR Călători nu emite bon fiscal la biletul de tren, elementele de ordin fiscal cerute prin lege fiind evidențiate pe legitimația de călătorie.

Potrivit art. 2 lit (e), cu completările ulterioare din 2011, lit.(ș) pentru aplicarea OUG nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, se exceptează de la prevederile art.1, alin(1):

e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;
ș) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și internațional , prestate de societăți comerciale persoane juridice române.

Extras COD FISCAL – ART. 319 Facturarea , prevede:
– alin (10) lit b) “pentru transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau abonamentelor” persoana impozabilă (respectiv SNTFC “CFR Călători”) este scutită de ogligația emiterii facturii, cu excepția în care beneficiarul solicită factură.
– alin (16) persoana impozabilă are obligația de a emite factură “cel târziu în a 15 zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator de taxe”.
– alin (26) “Semnarea și ștampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină factura.”

Animalele, pãsãrile, reptilele, peştii şi insectele vii nu pot fi transportate, de regulã, în vagoanele de călători.

 Excepţii: 

În vagoanele de călători, la clasa a 2-a, este permis transportul câinilor însoţiţi  în următoarele condiţii:transportul animalelor

 • au botniţã,
 • sunt ţinuţi în lesă pe podeaua vagonului, în compartimente,
 • dacă nici un călător nu protestează.

Călătorul, proprietar al câinelui, este obligat să menţină curăţenia pe toată durata călătoriei, având asupra sa materiale de igienizare, în caz contrar va fi tratat conform reglementărilor legale în vigoare.

transport pisicCâinii, pisicile şi animalele mici, ţinute în braţe, precum şi păsările mici în colivii pot fi transportate fãrã platã, dacã nici un cãlãtor nu protesteazã.
Dacă alţi călători protestează, personalul de tren sau cel de control, în cazuri bine justificate, poate interzice cãlãtoria cu aceste animale.

Important:

 •  Este interzis accesul în trenurile de călători a câinilor periculoşi- câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor.
 •  Accesul în trenurile de călători al câinilor din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor este permis, numai dacă aceştia poartă botniţă, au carnet de sănătate şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte următoarele condiţii
  • să aibă vârsta minimă de 18 ani;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

În caz de obiecţii din partea celorlalţi călători, personalul de tren va îndruma călătorul, proprietar al câinelui, împreună cu câinele, în alte compartimente sau la capătul culoarului.   Tariful de transport al unui câine se încasează cu un bilet bianco în valoare de 50% din tariful tren Regio, clasa a 2-a, pentru un adult, pe acelaşi parcurs.

Pentru un câine care este transportat în vagoanele de călători fără a se prezenta biletul de călătorie se eliberează bilet de călătorie eliberat în tren la tarif integral de taxare în tren, corespunzător rangului trenului şi distanţei kilometrice pe care circulă călătorul, proprietar al câinelui.

1. Sunt admise la transport biciclete nepliabile numai la trenurile care au în compunere tipuri de vagoane cu spaţiu special amenajat (din punct de vedere constructiv) pentru transportul de biciclete. Se admite o singură bicicletă de persoană.

transportul bicicletelor

2. Trenurile CFR Călători care oferă serviciul de transport pentru călătorii însoţiţi de bicicletă, le puteţi afla la casele de bilete ale CFR Călători sau consultând Mersul trenurilor de pe site-ul nostru www.cfrcalatori.ro (trenurile cu vagoane în care se pot transporta şi biciclete au la „Servicii” simbolul pentru biciclete).

3. Pentru călătorii însoţiţi de biciclete la trenurile cu regim de rezervare care oferă serviciu de transport biciclete, se alocă locuri în compartimentele alăturate spaţiului destinat depozitării acestora.

4. La trenurile la care se oferă serviciu de transport biciclete (la care există pictograma corespunzătoare în Mersul Trenurilor de pe site-ul www.cfrcalatori.ro) se pot lua la transport biciclete nepliabile, pentru care se va achita la casele de bilete un tarif de 15 lei/ bicicletă.

5. Pe toate trenurile se pot transporta gratuit biciclete pliabile la clasa 1 şi a 2-a sau schiuri la vagoanele de clasa a 2-a, ca bagaj de mână, în limita spaţiului disponibil bagajelor de mână, cu condiția să nu incomodeze pe ceilalți călători (o bicicletă pliabilă sau o pereche de schiuri de persoană).

6. Dacă la verificarea legalității călătoriei personalul de tren constată călători care sunt însoțiți de o bicicletă și nu prezintă biletul de transport bicicletă, se va aplica tariful pentru bagaje voluminoase, pentru zona kilometrică corespunzătoare legitimației de călătorie a călătorului (o bicicletă se consideră că are 15 kg).

7. În cazuri bine justificate în care gradul de ocupare al trenului respectiv este aproape de 100% sau peste, personalul de tren poate interzice îmbarcarea călătorilor cu biciclete, dacă aceștia NU posedă bilete de bicicletă pentru trenul respectiv.

Călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, bagaje de mână. Bagajele de mână trebuie să fie usor de manipulat si bine ambalate, astfel încât să nu fie posibilă scurgerea conţinutului, avarierea sau murdărirea vagoanelor ori incomodarea celorlalţi călători.

Fiecare călător dispune, pentru bagajele sale de mână, doar de spaţiul situat deasupra locului pe care îl ocupă sau de un spaţiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totală a bagajelor de mână admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg.

Daca se depasesc 30 kg/loc ocupat se aplica urmatorul tarif:
Km.
Lei/kg (tarifele includ TVA)
 1 – 100 2,00
101 – 200 3,00
201 – 300 4,00
301 – 400 5,00
>400 6,00
 În vagoanele de călători nu pot fi introduse ca bagaje:
a) materiile şi obiectele excluse de la transportul de bagaje;
b) obiectele de natură să stânjenească sau să incomodeze călătorii ori să cauzeze o pagubă călătorilor, operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară;
c) obiectele interzise prin actele normative ale autorităţilor administrative;
 Operatorul de transport feroviar are dreptul să se asigure pentru motive întemeiate, în prezenţa călătorului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de călători sau în spaţiile acestuia. Aceasta nu dă dreptul operatorului de transport feroviar să percheziţioneze bagajele călătorului, decât cu acordul acestuia din urmă. Dacă nu este posibil să se identifice persoana deţinătoare a obiectelor supuse verificării, operatorul de transport feroviar efectuează verificarea în prezenţa organelor de ordine publică.
Supravegherea obiectelor pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia. Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele si vietăţile pe care le ia cu el în vagon.
Aceste dispoziţii nu influenţează răspunderea pe care o poate avea operatorul de transport feroviar, potrivit art. 22.
Bagajele de mână care depăşesc condiţiile impuse prin alin. (2) se tratează conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.
Reglementările privind bagajele uitate în tren vor fi cuprinse în Normele uniforme, precum şi în reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar, care vor fi aduse la cunoştinţă călătorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (Norme uniforme călători 38)”
În vagoanele de clasa a 2-a călătorul poate să-şi ia, în plus, şi o pereche de schiuri, dacă nu îi incomodează pe ceilalţi călători. Bagajele uitate în tren şi găsite de personalul CFR Călători, vor fi depuse la staţia de domiciliu, respectiv staţia finală a trenului, cu respectarea reglementărilor privind modul de păstrare şi valorificare care sunt prevăzute în reglementările proprii.

Bagajele de mână trebuie să fie astfel ambalate încât să nu producă daune călătorilor ori să nu deterioreze inventarul vagonului sau celelalte bagaje.

„ Potrivit art. 2 lit (e), cu completările ulterioare din 2011, lit.(ș) pentru aplicarea OUG nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, se exceptează de la prevederile art.1, alin(1):
e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;
ș) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și internațional , prestate de societăți comerciale persoane juridice române
Așadar, CFR Călători nu emite bon fiscal la biletul de tren, elementele de ordin fiscal cerute prin lege fiind evidențiate pe legitimația de călătorie.
CFR Călători eliberează factură fiscală pentru biletul cumpărat la cererea publicului călător.

Despre Restituire

Informații utile despre restituire Descarcă
Formular Cerere Restituire Descarcă

Despre Despăgubiri

Informaţii generale privind despăgubirile în cazul întârzierii trenului Descarcă
Formular Cerere Despăgubire Descarcă

Biletele în trafic internațional pot fi cumpărate Online sau de la casele de bilete care vând în trafic internațional.

Cumpară bilete ONLINE în trafic internațional

Cumpără

Stații și agenții CFR Călători care emit bilete de tren în trafic internațional Descarcă
Pentru legitimația de călătorie tip abonament nu se emite duplicat.
Pentru info în timp rezonabil, vă rugăm să ne contactați la numărul apelabil gratuit, prin reţeaua Telekom, zilnic între orele 8:00-20:00, Telverde – 0800.88.44.44.
Emiterea de adeverinţe/acte doveditoare privind tarifele de transport reprezintă prestaţie efectuată de CFR Călători, pentru care se percepe un tarif.
Prin urmare un act oficial se poate obţine contra cost, cu achitarea tarifului corespunzător acestei prestaţii, cuprins în Tarifele auxiliare din transportul feroviar public de călători, cu valoarea de 17,00 lei (TVA inclus).
Tariful se poate achita la orice casă de bilete din staţiile sau agenţiile CFR Călători.
După achitarea tarifului corespunzător, pe baza chitanţei care atestă plata, vom emite actul cu valoarea tarifului de transport valabil pentru tipul legitimaţiei de călătorie solicitată.
De la CFR Călători nu se pot cumpăra rezervari și bilete origine destinație pentru călătorii în Marea Britanie.
De la CFR Călători se poate cumpăra oferta tip pass Interrail (care este valabilă și în Marea Britanie) în varianta One Country sau Global.
Interrail Pass poate fi cumpărat de la casele de bilete din statiile și agențiile CFR Călători care vând bilete în trafic internațional.

Despre Interrail Pass Citește
Stații si agenții CFR Călători care vând bilete în trafic internațional Descarcă

Planificarea călătoriilor în trafic intern și internațional se poate realiza ușor, accesând site-ul www.cfrcalatori.ro.

Planifică / Cumpără bilete ONLINE în trafic intern Planifică / Cumpără
Planifică / Cumpără bilete ONLINE în trafic internațional Planifică / Cumpără

Biletele de tren se emit la casele de bilete din stații și agenții de voiaj, online, ATM-uri, distribuitori autorizați într-un sistem electronic prevăzut cu o platformă ecommerce (serviciul de plată cu cardul).Emiterea biletului în tren este un caz fortuit, provocat de regulă de nerespectarea la transport a reglementărilor legale din Regulamentul de Transport pe Căile Ferate din România, respectiv existența unui bilet valid, faptă care se sanctionează cu bilet de taxare în tren emis manual.

Biletele eliberate in tren la tarif de casă se emit tot manual doar pentru călătorii care urcă din statii/halte/puncte de oprire cu trafic scăzut, nedeservite de o casă de bilete sau ATM, și, drept urmare, nu au la dispoziție serviciul de acceptare la plată cu cardul.