Pentru a vă informa cu privire la circulaţia trenurilor în ziua curentă, accesaţi unul dintre link-urile:

Trenul meu – obţineţi informaţii despre trenurile aflate în circulaţie. Scrieţi numărul trenului în câmpul aferent şi apăsaţi butonul “Informaţii tren”.

Camere web – puteţi vedea imagini ale tabelelor de sosiri/plecări din unele staţii mari (exemplu: Bucureşti NordBraşovCraiovaTimişoara NordIaşi).

Atenţie, unele ore sunt estimative! Asiguraţi-vă că ajungeţi în timp util la gară.
Aceste informaţii sunt gestionate şi furnizate de către administratorul infrastructurii feroviare CNCF „CFR” SA.

Biletele cumpărate din staţii şi agenţii de voiaj CFR

Emiterea facturilor pentru biletele achiziționate se face numai la cererea clienților. De regulă, factura este emisă cu ocazia cumpărării legitimațiilor de călătorie, de către unitatea de la care s-au achiziționat biletele.
Cererea poate fi adresată și ulterior, dar cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei în care s-a efectuat achiziționarea biletelor respective.
Dacă cererea se face la altă unitate decât cea care a emis biletele, sau dacă din diferite considerente factura nu se poate emite la unitatea emitentă, este necesară depunerea unei cereri scrise în care se precizează:

 • datele de identificare privind biletele achiziționate,
 • datele de facturare, precum și
 • modul în care se solicită transmiterea facturii (ridicarea de la unitatea unde s-a depus cererea sau transmiterea scanat în format pdf la o adresa de e-mail).

Cererile se vor rezolva centralizat prin structurile teritoriale ale CFR Călători, în termen de maxim 30 de zile.

Legitimațiile de călătorie emise la automatele de bilete aparținând CFR Călători dintr-o anumită stație, urmează același regim ca orice bilet emis de unitatea respectivă. Biletele se consideră emise de această unitate.

Biletele cumpărate în tren

Pentru biletele emise în tren, emiterea facturii se poate face doar în baza unei cereri scrise, care se poate depune la orice unitate cu personal CFR Călători, în cadrul programului de lucru al acestora. Cererea va fi soluționată centralizat prin structurile teritoriale ale CFR Călători, în termen de maxim 30 de zile (în funcţie de programul staţiilor).

Biletele cumpărate de la  alte unităţi

Pentru biletele emise de către alte societăți comerciale (agenții de turism, etc.) sau prin automatele de bilete aparținând altor societăți (ZebraPay, etc.) care vând pentru și în numele CFR Călători ca “distribuitori autorizați” cererea de emitere a facturii trebuie adresată acestor societăți.

Pentru biletele CFR online cumpărate prin internet, emiterea facturilor se face conform prevederilor de la pct. 24 din “Termenii și condițiile de utilizare” ai serviciului.

 

Extras COD FISCAL – ART. 319 Facturarea , prevede:
– alin (10) lit b) “pentru transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau abonamentelor” persoana impozabilă (respectiv SNTFC “CFR Călători”) este scutită de ogligația emiterii facturii, cu excepția în care beneficiarul solicită factură.
– alin (16) persoana impozabilă are obligația de a emite factură “cel târziu în a 15 zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator de taxe”.
– alin (26) “Semnarea și ștampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină factura.”

Animalele, pãsãrile, reptilele, peştii şi insectele vii nu pot fi transportate, de regulã, în vagoanele de călători.

 Excepţii: 

În vagoanele de călători, la clasa a 2-a, este permis transportul câinilor însoţiţi  în următoarele condiţii:transportul animalelor

 • au botniţã,
 • sunt ţinuţi în lesă pe podeaua vagonului, în compartimente,
 • dacă nici un călător nu protestează.

Călătorul, proprietar al câinelui, este obligat să menţină curăţenia pe toată durata călătoriei, având asupra sa materiale de igienizare, în caz contrar va fi tratat conform reglementărilor legale în vigoare.

transport pisicCâinii, pisicile şi animalele mici, ţinute în braţe, precum şi păsările mici în colivii pot fi transportate fãrã platã, dacã nici un cãlãtor nu protesteazã.
Dacă alţi călători protestează, personalul de tren sau cel de control, în cazuri bine justificate, poate interzice cãlãtoria cu aceste animale.

Important:

 •  Este interzis accesul în trenurile de călători a câinilor periculoşi- câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor.
 •  Accesul în trenurile de călători al câinilor din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor este permis, numai dacă aceştia poartă botniţă, au carnet de sănătate şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte următoarele condiţii
  • să aibă vârsta minimă de 18 ani;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

În caz de obiecţii din partea celorlalţi călători, personalul de tren va îndruma călătorul, proprietar al câinelui, împreună cu câinele, în alte compartimente sau la capătul culoarului.   Tariful de transport al unui câine se încasează cu un bilet bianco în valoare de 50% din tariful tren Regio, clasa a 2-a, pentru un adult, pe acelaşi parcurs.

Pentru un câine care este transportat în vagoanele de călători fără a se prezenta biletul de călătorie se eliberează bilet de călătorie eliberat în tren la tarif integral de taxare în tren, corespunzător rangului trenului şi distanţei kilometrice pe care circulă călătorul, proprietar al câinelui.

1. În cazul trenurilor Interregio, se admit la transport biciclete nepliabile doar la trenurile care au în compunere tipuri de vagoane cu spaţii interioare mari care permit acest lucru, în număr limitat stabilit pentru fiecare tip de vagon în parte.

transportul bicicletelorTrenurile Interregio care oferă serviciul de transport pentru călătorii însoţiţi de bicicletă, le puteţi afla la casele de bilete ale CFR Călători sau consultând Mersul trenurilor de pe site-ul nostru www.cfrcalatori.ro (trenurile cu vagoane în care se pot transporta şi biciclete au la „Servicii” simbolul pentru biciclete) .

Pentru călătorii însoţiţi de biciclete, la trenurile cu regim de rezervare se alocă locuri în compartimentele alăturate spaţiului destinat depozitării acestora.

Pe durata transportului, călătorul va însoţi şi supraveghea bicicleta astfel încât să nu fie afectată siguranţa şi confortul călătorilor. La trenurile IR la care exista pictograma corespunzatoare în Mersul Trenurilor de pe site-ul www.cfrcalatori.ro se pot lua la transport biciclete nepliabile pentru care se va achita la casele de bilete un tarif de 10 lei.

2. La trenurile Regio se admit la transport un număr de 4 (patru) biciclete nepliabile, la clasa a 2-a, pentru care se va achita la casele de bilete un tarif de 5 lei/ bicicletă.

Atenţie! Călătoria fără bilet pentru bicicletă presupune plata în tren a unui tarif/kg/zonă km (o bicicleta se considera 15 kg) mai mare decat tariful de la casa de bilete !

3. Pe toate trenurile se pot transporta gratuit biciclete pliabile, la clasa 1 şi a 2-a sau schiuri la vagoanele de clasa a 2-a, ca bagaj de mână, în limita spaţiului disponibil

Călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, bagaje de mână. Bagajele de mână trebuie să fie usor de manipulat si bine ambalate, astfel încât să nu fie posibilă scurgerea conţinutului, avarierea sau murdărirea vagoanelor ori incomodarea celorlalţi călători.

Fiecare călător dispune, pentru bagajele sale de mână, doar de spaţiul situat deasupra locului pe care îl ocupă sau de un spaţiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totală a bagajelor de mână admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg.

Daca se depasesc 30 kg/loc ocupat se aplica urmatorul tarif:
Km.
Lei/kg (tarifele includ TVA)
 1 – 100 1,00
101 – 200 1,50
201 – 300 2,00
301 – 400 2,50
>400 3,00
 În vagoanele de călători nu pot fi introduse ca bagaje:
a) materiile şi obiectele excluse de la transportul de bagaje;
b) obiectele de natură să stânjenească sau să incomodeze călătorii ori să cauzeze o pagubă călătorilor, operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară;
c) obiectele interzise prin actele normative ale autorităţilor administrative;
 Operatorul de transport feroviar are dreptul să se asigure pentru motive întemeiate, în prezenţa călătorului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de călători sau în spaţiile acestuia. Aceasta nu dă dreptul operatorului de transport feroviar să percheziţioneze bagajele călătorului, decât cu acordul acestuia din urmă. Dacă nu este posibil să se identifice persoana deţinătoare a obiectelor supuse verificării, operatorul de transport feroviar efectuează verificarea în prezenţa organelor de ordine publică.
Supravegherea obiectelor pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia. Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele si vietăţile pe care le ia cu el în vagon.
Aceste dispoziţii nu influenţează răspunderea pe care o poate avea operatorul de transport feroviar, potrivit art. 22.
Bagajele de mână care depăşesc condiţiile impuse prin alin. (2) se tratează conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.
Reglementările privind bagajele uitate în tren vor fi cuprinse în Normele uniforme, precum şi în reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar, care vor fi aduse la cunoştinţă călătorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (Norme uniforme călători 38)”
În vagoanele de clasa a 2-a călătorul poate să-şi ia, în plus, şi o pereche de schiuri, dacă nu îi incomodează pe ceilalţi călători. Bagajele uitate în tren şi găsite de personalul CFR Călători, vor fi depuse la staţia de domiciliu, respectiv staţia finală a trenului, cu respectarea reglementărilor privind modul de păstrare şi valorificare care sunt prevăzute în reglementările proprii.

Bagajele de mână trebuie să fie astfel ambalate încât să nu producă daune călătorilor ori să nu deterioreze inventarul vagonului sau celelalte bagaje.