Pentru a vă informa cu privire la circulaţia trenurilor în ziua curentă, accesaţi unul dintre link-urile:

Trenul meu – obţineţi informaţii despre trenurile aflate în circulaţie. Scrieţi numărul trenului în câmpul aferent şi apăsaţi butonul “Informaţii tren”.

Camere web – puteţi vedea imagini ale tabelelor de sosiri/plecări din unele staţii mari (exemplu: Bucureşti Nord, Braşov, Craiova, Timişoara Nord, Iaşi).

Atenţie, unele ore sunt estimative! Asiguraţi-vă că ajungeţi în timp util la gară.
Aceste informaţii sunt gestionate şi furnizate de către administratorul infrastructurii feroviare CNCF „CFR” SA.

Biletele cumpărate din staţii şi agenţii de voiaj CFR

Emiterea facturilor pentru biletele achiziționate se face numai la cererea clienților.De regulă, factura este emisă cu ocazia cumpărării legitimațiilor de călătorie, de către unitatea de la care s-au achiziționat biletele.Cererea poate fi adresată și ulterior, dar cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei în care s-a efectuat achiziționarea biletelor respective. Dacă cererea se face la altă unitate decât cea care a emis biletele, sau dacă din diferite considerente factura nu se poate emite la unitatea emitentă, este necesară depunerea unei cereri scrise în care se precizează:

 • datele de identificare privind biletele achiziționate,
 • datele de facturare, precum și
 • modul în care se solicită transmiterea facturii (ridicarea de la unitatea unde s-a depus cererea sau transmiterea scanat în format pdf la o adresa de e-mail).

Cererile se vor rezolva centralizat prin structurile teritoriale ale CFR Călători, în termen de maxim 30 de zile.

Legitimațiile de călătorie emise la automatele de bilete aparținând CFR Călători dintr-o anumită stație, urmează același regim ca orice bilet emis de unitatea respectivă. Biletele se consideră emise de această unitate.

Pentru biletele emise în tren, emiterea facturii se poate face doar în baza unei cereri scrise, care se poate depune la orice unitate cu personal CFR Călători, în cadrul programului de lucru al acestora. Cererea va fi soluționată centralizat prin structurile teritoriale ale CFR Călători, în termen de maxim 30 de zile (în funcţie de programul staţiilor).

Pentru biletele emise de către alte societăți comerciale (agenții de turism, etc.) sau prin automatele de bilete aparținând altor societăți (ZebraPay, etc.) care vând pentru și în numele CFR Călători ca “distribuitori autorizați” cererea de emitere a facturii trebuie adresată acestor societăți.

Pentru biletele CFR online in trafic intern cumpărate prin internet, emiterea facturilor se face conform prevederilor de la pct. 23 din “Termenii și condițiile de utilizare” ai serviciului.

CFR Călători nu emite bon fiscal la biletul de tren, elementele de ordin fiscal cerute prin lege fiind evidențiate pe legitimația de călătorie.

Potrivit art. 2 lit (e), cu completările ulterioare din 2011, lit.(ș) pentru aplicarea OUG nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, se exceptează de la prevederile art.1, alin(1):

e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;
ș) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și internațional , prestate de societăți comerciale persoane juridice române.

Extras COD FISCAL – ART. 319 Facturarea , prevede:
– alin (10) lit b) “pentru transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau abonamentelor” persoana impozabilă (respectiv SNTFC “CFR Călători”) este scutită de ogligația emiterii facturii, cu excepția în care beneficiarul solicită factură.
– alin (16) persoana impozabilă are obligația de a emite factură “cel târziu în a 15 zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator de taxe”.
– alin (26) “Semnarea și ștampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină factura.”

Animalele, pãsãrile, reptilele, peştii şi insectele vii nu pot fi transportate, de regulã, în vagoanele de călători.

Excepţii:

În vagoanele de călători, la clasa a 2-a, este permis transportul câinilor însoţiţi în următoarele condiţii:transportul animalelor

 • au botniţã,
 • sunt ţinuţi în lesă pe podeaua vagonului, în compartimente,
 • dacă nici un călător nu protestează.

Călătorul, proprietar al câinelui, este obligat să menţină curăţenia pe toată durata călătoriei, având asupra sa materiale de igienizare, în caz contrar va fi tratat conform reglementărilor legale în vigoare.

transport pisicCâinii, pisicile şi animalele mici, ţinute în braţe, precum şi păsările mici în colivii pot fi transportate fãrã platã, dacã nici un cãlãtor nu protesteazã.
Dacă alţi călători protestează, personalul de tren sau cel de control, în cazuri bine justificate, poate interzice cãlãtoria cu aceste animale.

Important:

 • Este interzis accesul în trenurile de călători a câinilor periculoşi- câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor.
 • Accesul în trenurile de călători al câinilor din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor este permis, numai dacă aceştia poartă botniţă, au carnet de sănătate şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte următoarele condiţii
  • să aibă vârsta minimă de 18 ani;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

În caz de obiecţii din partea celorlalţi călători, personalul de tren va îndruma călătorul, proprietar al câinelui, împreună cu câinele, în alte compartimente sau la capătul culoarului. Tariful de transport al unui câine se încasează cu un bilet bianco în valoare de 50% din tariful tren Regio, clasa a 2-a, pentru un adult, pe acelaşi parcurs.

Pentru un câine care este transportat în vagoanele de călători fără a se prezenta biletul de călătorie se eliberează bilet de călătorie eliberat în tren la tarif integral de taxare în tren, corespunzător rangului trenului şi distanţei kilometrice pe care circulă călătorul, proprietar al câinelui.

1. Sunt admise la transport biciclete nepliabile numai la trenurile care au în compunere tipuri de vagoane cu spaţiu special amenajat (din punct de vedere constructiv) pentru transportul de biciclete. Se admite o singură bicicletă de persoană.

transportul bicicletelor

2. Trenurile CFR Călători care oferă serviciul de transport pentru călătorii însoţiţi de bicicletă, le puteţi afla la casele de bilete ale CFR Călători sau consultând Mersul trenurilor de pe site-ul nostru www.cfrcalatori.ro (trenurile cu vagoane în care se pot transporta şi biciclete au la „Servicii” simbolul pentru biciclete).

3. Pentru călătorii însoţiţi de biciclete la trenurile cu regim de rezervare care oferă serviciu de transport biciclete, se alocă locuri în compartimentele alăturate spaţiului destinat depozitării acestora.

4. La trenurile la care se oferă serviciu de transport biciclete (la care există pictograma corespunzătoare în Mersul Trenurilor de pe site-ul www.cfrcalatori.ro) se pot lua la transport biciclete nepliabile, pentru care se va achita la casele de bilete un tarif de 25 lei/ bicicletă.

5. Pe toate trenurile se pot transporta gratuit biciclete pliabile la clasa 1 şi a 2-a sau schiuri la vagoanele de clasa a 2-a, ca bagaj de mână, în limita spaţiului disponibil bagajelor de mână, cu condiția să nu incomodeze pe ceilalți călători (o bicicletă pliabilă sau o pereche de schiuri de persoană).

6. Dacă la verificarea legalității călătoriei personalul de tren constată călători care sunt însoțiți de o bicicletă și nu prezintă biletul de transport bicicletă, se va aplica tariful pentru bagaje voluminoase, pentru zona kilometrică corespunzătoare legitimației de călătorie a călătorului (o bicicletă se consideră că are 15 kg).

7. În cazuri bine justificate în care gradul de ocupare al trenului respectiv este aproape de 100% sau peste, personalul de tren poate interzice îmbarcarea călătorilor cu biciclete, dacă aceștia NU posedă bilete de bicicletă pentru trenul respectiv.

Călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, bagaje de mână. Bagajele de mână trebuie să fie usor de manipulat si bine ambalate, astfel încât să nu fie posibilă scurgerea conţinutului, avarierea sau murdărirea vagoanelor ori incomodarea celorlalţi călători.

Fiecare călător dispune, pentru bagajele sale de mână, doar de spaţiul situat deasupra locului pe care îl ocupă sau de un spaţiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totală a bagajelor de mână admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg.

Daca se depasesc 30 kg/loc ocupat se aplica urmatorul tarif:
Km.
Lei/kg (tarifele includ TVA)
1 – 100 4,00
101 – 200 5,00
201 – 300 6,00
301 – 400 7,00
>400 8,00
În vagoanele de călători nu pot fi introduse ca bagaje:
a) materiile şi obiectele excluse de la transportul de bagaje;
b) obiectele de natură să stânjenească sau să incomodeze călătorii ori să cauzeze o pagubă călătorilor, operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară;
c) obiectele interzise prin actele normative ale autorităţilor administrative;
Operatorul de transport feroviar are dreptul să se asigure pentru motive întemeiate, în prezenţa călătorului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de călători sau în spaţiile acestuia. Aceasta nu dă dreptul operatorului de transport feroviar să percheziţioneze bagajele călătorului, decât cu acordul acestuia din urmă. Dacă nu este posibil să se identifice persoana deţinătoare a obiectelor supuse verificării, operatorul de transport feroviar efectuează verificarea în prezenţa organelor de ordine publică.
Supravegherea obiectelor pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia. Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele si vietăţile pe care le ia cu el în vagon.
Aceste dispoziţii nu influenţează răspunderea pe care o poate avea operatorul de transport feroviar, potrivit art. 22.
Bagajele de mână care depăşesc condiţiile impuse prin alin. (2) se tratează conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.
Reglementările privind bagajele uitate în tren vor fi cuprinse în Normele uniforme, precum şi în reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar, care vor fi aduse la cunoştinţă călătorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (Norme uniforme călători 38)”
În vagoanele de clasa a 2-a călătorul poate să-şi ia, în plus, şi o pereche de schiuri, dacă nu îi incomodează pe ceilalţi călători. Bagajele uitate în tren şi găsite de personalul CFR Călători, vor fi depuse la staţia de domiciliu, respectiv staţia finală a trenului, cu respectarea reglementărilor privind modul de păstrare şi valorificare care sunt prevăzute în reglementările proprii.

Bagajele de mână trebuie să fie astfel ambalate încât să nu producă daune călătorilor ori să nu deterioreze inventarul vagonului sau celelalte bagaje.

„ Potrivit art. 2 lit (e), cu completările ulterioare din 2011, lit.(ș) pentru aplicarea OUG nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, se exceptează de la prevederile art.1, alin(1):
e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;
ș) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern și internațional , prestate de societăți comerciale persoane juridice române
Așadar, CFR Călători nu emite bon fiscal la biletul de tren, elementele de ordin fiscal cerute prin lege fiind evidențiate pe legitimația de călătorie.
CFR Călători eliberează factură fiscală pentru biletul cumpărat la cererea publicului călător.

Despre Restituire

Informații utile despre restituire Descarcă
Formular Cerere Restituire Descarcă

Despre Despăgubiri

Informaţii generale privind despăgubirile în cazul întârzierii trenului Descarcă
Formular Cerere Despăgubire Descarcă

Biletele în trafic internațional pot fi cumpărate Online sau de la casele de bilete care vând în trafic internațional.

Cumpară bilete ONLINE în trafic internațional

Cumpără

Stații și agenții CFR Călători care emit bilete de tren în trafic internațional Descarcă
Pentru legitimația de călătorie tip abonament emis pe suport tip carton termoreactiv nu se emite duplicat.
În cazul pierderii/ furtului unui abonament emis pe suport tip card acesta se înlocuiește cu un alt card (cu alt ID), cu plata tarifului de vânzare a suportului tip card. La înlocuirea cardului toate abonamentele digitale încă valabile la momentul respectiv se transferă automat pe noul card.
Pentru info în timp rezonabil, vă rugăm să ne contactați la numărul apelabil gratuit, zilnic între orele 8:00-20:00, Telverde – 0800.88.44.44.
Emiterea de adeverinţe/acte doveditoare privind tarifele de transport reprezintă prestaţie efectuată de CFR Călători, pentru care se percepe un tarif.
Prin urmare un act oficial se poate obţine contra cost, cu achitarea tarifului corespunzător acestei prestaţii, cuprins în Tarifele auxiliare din transportul feroviar public de călători, cu valoarea de 25 lei (TVA inclus).
Tariful se poate achita la orice casă de bilete din staţiile sau agenţiile CFR Călători.
După achitarea tarifului corespunzător, pe baza chitanţei care atestă plata, vom emite actul cu valoarea tarifului de transport valabil pentru tipul legitimaţiei de călătorie solicitată.
De la CFR Călători nu se pot cumpăra rezervari și bilete origine destinație pentru călătorii în Marea Britanie.
De la CFR Călători se poate cumpăra oferta tip pass Interrail (care este valabilă și în Marea Britanie) în varianta One Country sau Global.
Interrail Pass poate fi cumpărat de la casele de bilete din statiile și agențiile CFR Călători care vând bilete în trafic internațional.

Despre Interrail Pass Citește
Stații si agenții CFR Călători care vând bilete în trafic internațional Descarcă

Planificarea călătoriilor în trafic intern și internațional se poate realiza ușor, accesând site-ul www.cfrcalatori.ro.

Planifică / Cumpără bilete ONLINE în trafic intern Planifică / Cumpără
Planifică / Cumpără bilete ONLINE în trafic internațional Planifică / Cumpără

În tren se pot cumpăra bilete care pot fi achitate cu cardul bancar cu excepția situațiilor când, din motive tehnice, nu se poate realiza electronic tranzacția bancară. În acest caz, achitarea călătoriei se poate realiza numerar.

Biletele eliberate în tren se emit la tarif de casă doar pentru călătorii care urcă din staţii/halte/puncte de oprire cu trafic scăzut, nedeservite de o casă de bilete sau ATM.

Atenţie! Emiterea biletelor în tren este un caz fortuit, provocat de regulă de nerespectarea reglementărilor legale din Regulamentul de Transport pe Căile Ferate din România, referitoare la prezentarea în tren, a unui bilet valabil. Aceasta conduce la plata unui tarif de taxare în tren care este mai mare decât cel de la casa de bilete şi la care nu se pot aplica reduceri în baza ofertelor sau a facilităţilor acordate în baza actelor normative.

Cabinele din vagoanele de dormit și cușetă sunt prevăzute cu sistem de blocare a usilor pe interior.

Referitor la condițiile de despăgubire a legitimaţiei de călătorie, în conformitate cu prevederile H.G.527/31.05.2023 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 782/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2021 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, serviciile naţionale de transport feroviar de călători sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 782/2021 până la data de 02.12.2029.

 

SNTFC “CFR Călători” SA, ca principal furnizor de servicii de transport feroviar de călători în România, în îndeplinirea obligaţiei de serviciu public de interes naţional, respectă prevederile Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România aprobat prin O.G. nr.7/2005, cu modificările și completările ulterioare şi a Normelor Uniforme privind transporturile pe căile ferate din România aprobate prin OMT nr.655/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România aprobat prin O.G. nr.7/2005, cu modificările și completările ulterioare :

“Art. 9 Admiterea la transport. Persoane excluse de la transport. Admiterea condiţiona

(3) În tren şi în staţie nu se admit sau pot fi evacuate:

a) persoanele care, prin comportare, perturbă ordinea publică, contravin normelor de conduită publică şi bunelor moravuri ori care produc vătămări materialului rulant aparţinând operatorului de transport feroviar sau care nu respectă prevederile prezentului regulament. Aceste persoane nu au dreptul nici la restituirea contravalorii călătoriei;

…”

Totodată, personalul feroviar de serviciu care constată călători care prin comportare provoacă scandal în trenuri sau în incinta unităţilor de cale ferată, îi vor trata pe aceştia prin întocmirea de proces verbal de contravenţie, fiind excluşi de la transport. Tratarea prin întocmirea procesului verbal de contravenție se face cu respectarea prevederilor HG 203/1994.

Conform prevederilor HG nr. 203/1994, cu modificările și completările ulterioare,

“Art. 2. – constituie contravenţii la normele privind transporturile pe căile ferate române următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

19. tulburarea fără drept a liniştii călătorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte, larmă sau alte forme;

20. comportarea necuviincioasă şi ţinuta necorespunzătoare faţă de ceilalţi călători şi faţă de personalul căilor ferate aflat în exerciţiul funcţiunii ori împiedicarea acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu;

21. provocarea de scandal în mijloace de transport sau în incinta unitatilor de cale ferată;

22. refuzul călătorilor-consumatori de a parasi vagonul-restaurant sau vagonul-bar dupa ora de inchidere sau la cererea indreptatita a unui salariat care deserveste vagonul respectiv;

…”

În astfel de cazuri se intervine cu sprijinul Poliției Transporturi în vederea aplicării legii.

Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România stabilește că” Sunt admiși la transport călătorii care posedă legitimații de călătorie valabile la trenul, ruta și clasa alese pentru călătorie”.

La călătoria cu trenurile cu regim de rezervare vânzarea legitimațiilor de călătorie cu loc rezervat se face în limita locurilor disponibile din tren. Emiterea de legitimații “fără loc rezervat” se face numai la clasa a 2-a, după epuizarea tuturor locurilor de la clasa a 2-a și numai în ziua plecării trenului. Numărul de legitimații “fără loc rezervat” maxim admis pe tren este stabilit în funcție de fiecare caz în parte (tip de tren, de vagon, etc.).
La clasa 1 nu se emit legitimații de călătorie fără loc. Recomandăm procurarea cu anticipație a legitimațiilor de călătorie.

Actele normative in vigoare, respectiv OG nr.7/2005 si Legea nr.32/1994, au prevederi in ceea ce priveste reducerile/sponsorizarile acordate de operatorii de transport feroviar si anume :

 • Operatorii de transport feroviar pot acorda facilitati sau reduceri tarifare pe baza prevederilor unor acte normative, numai daca autoritatea, agentul, respectiv persoana juridica ce a solicitat facilitatea sau reducerea asigura compensarile necesare”- prevedere la art.4 alin (6 ) din OG nr.7/2005 pentru aprobarea regulamentului privind transporturile pe caile ferate din Romania, republicata.
 • SNTFC „CFR Calatori” SA nu poate efectua sponsorizari/reduceri deoarece beneficiaza de compensatii bugetare, deci nu poate acorda legitimatii de calatorie cu reducere/sau gratuite pentru alte categorii de persoane decat cele care beneficiaza legal de acestea – conform actelor normative in vigoare- prevedere art.3 al Legii sponsorizarii nr.32/1994 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru realizarea călătoriilor cu trenurile CFR Călători, in trafic intern, beneficiarul poate opta pentru o oferta comercială existentă la dispoziția publicului călător și care asigura reduceri substanțiale după cum urmează:

 • Cardul TrenPlus care oferă 25 % reducere la orice călătorie timp de un an de zile, preț card 160 lei;
 • Biletul cu anticipație, cu reduceri intre 5-10 %
 • Biletul dus-intors cu 10 % reducere
 • pentru copii până la 5 ani împliniţi, dacă nu se cere loc separat, transportul este GRATUIT;
 • pentru copiii până la 5 ani pentru care se cere loc separat și pentru cei între 5 şi 10 ani împliniţi se acordă reducere 50%.

Informatiile despre aceste oferte sunt postate pe site-ul societatii la adresa www.cfrcalatori.ro.

Ofertele pot fi achizitionate de la casele de bilete din statii si agentii CFR dar si online de la adresa web www.cfrcalatori.ro.

Conform prevederilor Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare precizăm:

 • se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, inclusiv în mijloacele de transport în comun (art 3. alin.(1)),
 • prin mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor (art.2. lit. n^1),
 • în spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n^1) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice (art. 3 alin. (1^2) ).