Oficiul Marketing  și Comunicare                                                                                                        

Serviciul Marketing  și Relații cu Mass- Media                                                            Tel CFR:122 777, Direct: 021 319 0337 

/Nr. OMC2/  9 /   185    /  17.03.2023                                                                                     

               

  Drept la replică CFR Călători

     Către:

   Club Feroviar

   În atenția domnului Doru Cireașă, redactor

Referitor la articolul „Încep procedurile pentru selecția unui nou director general la CFR Călători” publicat în data de 17 martie 2023 pe site-ul Club Feroviar, pentru o corectă informare a opiniei publice, facem următoarele precizări, pe care vă rugăm să le publicați ca drept la replica:

  • Firma Pluri Consultants Romania SRL este firma care a fost selectată de către Ministerul Transporturilor pentru realizarea selecției administratorilor celor cinci companii aflate în coordonarea sa, în concluzie și pentru întreg consiliul de administrație CFR Călători S.A.
  • Referitor la desemnarea firmei de consultanță care va realiza selectarea Directorului General si a Directorului Financiar, aprobată de Consiliul de Administrație al SNTFC CFR Călători S.A., precizăm că aceasta se va desfășura conform prevederilor legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale, procedura fiind una total transparentă.

Conform legii, în virtutea dreptului la replică, solicităm publicarea acestuia în regim de urgență și fără a i se aduce modificări, în acelaşi spaţiu ca şi cel utilizat pentru articolul la care am făcut referire aici.

Serviciul Marketing și Relații cu Mass-Media

CFR Călători

==================================================

Completare drept la replică CFR Călători

     Către:

   Club Feroviar

   În atenția domnului Doru Cireașă, redactor

În completarea dreptului la replică transmis anterior referitor la articolul „Încep procedurile pentru selecția unui nou director general la CFR Călători” publicat în data de 17 martie 2023 pe site-ul Club Feroviar, vă transmitem următoarele:

  • Selecția firmei de consultanță se face la solicitarea Consiliului de Administrație și a fost aprobata în unanimitate de către Consiliul de Administratie. Articolul face referire la aspecte care nu fac obiectul deciziei Consiliului de Administratie. Speculațiile privind dorința de atribuire a procedurilor de selecție unei anumite firme reprezintă o încercare de manipulare a opiniei publice care nu are legătura cu onestitatea și corectitudinea ziaristică.

Conform legii, în virtutea dreptului la replică, solicităm publicarea dreptului la replică împreună cu completarea acestuia în regim de urgență și fără a i se aduce modificări, în acelaşi spaţiu ca şi cel utilizat pentru articolul la care am făcut referire aici.

Serviciul Marketing și Relații cu Mass-Media

CFR Călători