CFR Calatori
sigla guvern

Reduceri pentru pensionari

Pensionarii beneficiază de 50% REDUCERE la călătoria pe calea ferată conform legii nr. 147/2000.

Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare, prevede pentru pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, anual, un număr de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio sau interregio clasa a 2-a.

De aceste facilităţi la transportul pe calea ferată beneficiază şi soţul sau soţia, după caz, cu încadrare în numărul total de călătorii la care are dreptul titularul. Soţul sau soţia poate călători singur(ă) sau împreună cu titularul.

În situaţia în care călătoreşte singur(ă) la verificarea legitimaţiilor de călătorie va prezenta actul de identitate propriu şi talonul special de călătorie al titularului. Titularul călătoriei va prezenta la verificarea legitimaţiilor de călătorie actul de identitate şi talonul special de călătorie propriu acordat în baza Legii nr. 147/2000.

Călătoria pe calea ferată se efectuează cu legitimaţia de călătorie obţinută în baza cuponului talon care se detaşează din talonul special de călătorie de către personalul operatorului de transport şi a achitării a 50% din tariful de transport tren regio, interregio, clasa a 2-a, după caz. În cazul când se asigură loc rezervat se achită integral tichetul de rezervare.

Talonul special de călătorie este format din talonul de pensie propriu-zis, şase cupoane-talon detaşabile şi şase cupoane-anexă detaşabile, corespunzătoare a şase călătorii simple.

Cupoanele-anexă se folosesc numai pentru transportul pe calea ferată, în cazul modificării contractului de transport.

Călătoria la clasa 1, la vagonul de dormit/cuşetă sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe talonul special de călătorie se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare.

Călătoria cu tren Intercity, la clasa 1, la vagonul de dormit/cuşetă se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare.

Pierderea sau deteriorarea talonului special de călătorie acordat în baza Legii nr. 147/2000, atrage imposibilitatea efectuării călătoriilor cu reducere.Taloanele speciale de călătorie care prezintă ştersături, corecturi sau care au date tipărite ilizibil nu vor fi primite la transport.

Taloanele speciale pentru călătorie acordate în baza Legii nr. 147/2000 se emit şi se distribuie prin grija Casei Naţionale de Pensii sau prin casele teritoriale de pensii.

Cumpără bilete online