CFR Calatori
sigla guvern

Reduceri pentru elevi și studenți

Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/ autorizat, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, se vor achita integral diferențele tarifare si tariful de rezervare conform solicitării.

Eliberarea legitimațiilor de călătorie*) gratuite pentru elevi se face la casele de bilete din stațiile și agențiile de voiaj CFR, pe baza carnetului de elev vizat de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv pe baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și a certificatului de naștere în copie.

*) Excepție – eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite pentru elevi se poate face și de către personalul de tren numai pentru călătorii urcați din punctele de oprire unde nu există personal propriu de vânzare sau în cazul în care călătorul prezintă un bilet eliberat în tren valabil la un tren care a sosit în stația de îmbarcare pentru noul tren într-un interval de până la 15 minute – cu condiția prezentării imediat după urcarea în tren la personalul de tren.

Atenție!

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte legitimaţia de călătorie valabilă la trenul respectiv, carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport; elevii din învăţământul primar şi gimnazial vor prezenta numai legitimaţia de călătorie şi carnetul de elev.
În cazul în care, în tren, elevii nu prezintă fie legitimația de călătorie gratuită valabilă la trenul respectiv, fie documentele precizate anterior, sau prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ de apartenenţă, respectiv adeverinţe, precum şi alte documente şcolare sau carnete de elev nevizate pentru anul şcolar în curs aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare (vor suporta plata tarifelor de taxare în tren -superioare tarifelor de la casele de bilete, iar în caz contrar vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică și li se va întocmi proces verbal de contravenție pentru distanța deja parcursă).

Studenţii români/ străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență – licență, master, doctorat, în institutiile de învățământ superior acreditate din România, beneficiază de GRATUITATE la transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, se vor achita integral diferențele tarifare si tariful de rezervare conform solicitării.

Eliberarea legitimațiilor de călătorie* GRATUITE pentru studenți, se face la casele de bilete din stațiile și agențiile de voiaj CFR, pe baza legitimaţiei de student pentru reducere/ gratuitate la transport – care este prezentată în anexa nr. 2 a HG 42/ 2017, vizată pe anul universitar în curs, cât şi a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport.

*) Excepție – eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite pentru studenți se poate face și de către personalul de tren numai pentru călătorii urcați din punctele de oprire unde nu există personal propriu de vânzare sau în cazul în care călătorul prezintă un bilet eliberat în tren valabil la un tren care a sosit în stația de îmbarcare pentru noul tren într-un interval de până la 15 minute – cu condiția prezentării imediat după urcarea în tren la personalul de tren

Atenție! La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenții trebuie să prezinte legitimaţia de călătorie valabilă la trenul respectiv, legitimaţia de student pentru reducere/ gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport.

În cazul în care, în tren, studenții nu prezintă fie legitimația de călătorie gratuită valabilă la trenul respectiv, fie documentele precizate anterior, sau prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ superior, de apartenență sau prezintă legitimaţii de student pentru reducere/ gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs, aceștia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare (vor suporta plata tarifelor de taxare în tren – superioare tarifelor de la casele de bilete, iar în caz contrar vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică și li se va întocmi proces verbal de contravenție pentru distanța deja parcursă).

Important! Dacă numele din legitimația de transport nu coincide cu numele din cartea de identitate (din cauza schimbării de nume prin căsătorie, divort, etc), studentul este obligat să dovedească (cu acte) că este una și aceeași persoană în ambele înscrisuri.

Precizăm ca în conformitate cu prevederile art. 5 alin (4) din HG42/ 2017, instituțiile de învățământ superior acreditate poartă întreaga responsabilitate legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport în timp util și numai către studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licenţă, maşter, doctorat, prevăzuţi la art. 205 alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Abonamentele de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii pentru elevi sau studenţi, se emit numai la clasa a II-a, până la distanţa de 300 km cu reducere de 100% pentru toate categoriile de trenuri (Regio sau Interregio) în trafic intern.
Abonamentele lunare de elevi sau studenţi se achiziţionează numai de la casele de bilete care vând bilete în sistem electronic și de la agențiile de cale ferată care aparţin CFR Călători.
Abonamentele lunare pentru elevi/studenţi sunt legitimaţii de călătorie nominale care permit un număr nelimitat de călătorii dus-întors pe relaţia şi perioada de valabilitate.

Pentru diferențele de rang, diferențe de rută, în cazul călătoriei la clasa a II-a, se vor elibera legitimații de călătorie cu reducere 100%, după caz.
Pentru călătoria cu vagon clasa I se va achita integral diferența de clasă și tariful de rezervare.

Documente necesare

Abonamentele gratuite pentru elevi se eliberează în baza următoarelor documente:
• carnetul de elev care are completat/înscris pe prima filă codul numeric personal (CNP-ul) și este vizat pentru anul școlar în curs – pentru elevii din cadrul învățământului preuniversitar (gimnazial, liceal, și postliceal acreditat/autorizat) ;
• adeverinței doveditoare a calității de elev eliberată de unitatea de învățământ și copia certificatului de naștere numai pentru elevii din clasele pregătitoare.

Abonamentele gratuite pentru studenți se eliberează în baza următoarelor documente:
• legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs şi a actul de identitate (CI, pașaport sau permis de ședere pentru studenții străini).La călătoria în tren, posesorii abonamentelor de călătorie gratuite pentru elevi vor prezenta personalului de tren abonamentul împreună cu următoarele documente:
• carnet de elev vizat pentru anul școlar în curs pentru elevii din cadrul învățământului preuniversitar. În plus în cazul elevilor din învățământul liceal, postliceal, profesional se va prezenta şi actul de identitate sau pașaportul.
• adeverința doveditoare a calității de elev eliberată de unitatea de învățământ de apartenență și copia certificatului de naștere – pentru elevii din clasele pregătitoare.

La călătoria în tren, posesorii abonamentelor de călătorie gratuite pentru studenți vor prezenta personalului de tren abonamentul împreună cu următoarele documente:
• legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs
• actul de identitate, paşaportul sau permisul de şedere.

Atenţie!
În cazul în care, în tren, elevii /studenţii nu prezintă fie abonamentul gratuit, fie documentele precizate anterior, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare (vor suporta plata tarifelor de taxare în tren -superioare tarifelor de la casele de bilete, iar în caz contrar vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică și li se va întocmi proces verbal de contravenție pentru distanța deja parcursă).

Tarife diferenţa de clasă (studenţi/elevi ) Descarcă

Extras din HG 42/2017, art 3 alin (5) si (7):
În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie/abonamente lunare gratuite în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimaţie de student pentru gratuitate la transport.
În cazul renunţării la călătorie, beneficiarii facilităţii la transport sunt obligaţi să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimaţiile de călătorie cu reducere/gratuitate în condiţiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.

Cumpără bilete online
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support