CFR Calatori
sigla guvern

Reduceri pentru elevi și studenți

Având în vedere începerea anului școlar/universitar 2018-2019 CFR Călători vine cu următoarele mențiuni:

Pentru ELEVI ….
• Până la data de 30 septembrie 2018 inclusiv, elevii din învățământul obligatoriu/ liceal acreditat-autorizat /profesional / postliceal, elevii cu cerinte speciale și orfanii, își pot cumpăra legitimații de călătorie cu reducere 50% sau 100% după caz, în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar 2017-2018 sau a carnetului de elev vizat pentru anul școlar 2018-2019
• Până la data de 30 septembrie 2018 inclusiv, elevii din clasa I, își pot cumpăra legitimații de călătorie cu reducere 50% sau 100% după caz, în baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ pentru anul școlar 2017-2018 a carnetului de elev vizat pentru anul școlar 2018-2019
• Începând cu 10 septembrie 2018, elevii din clasa pregătitoare, își pot cumpăra legitimații de călătorie cu reducere 50% sau 100% după caz, în baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ pentru anul școlar 2018-2019, cu respectarea prevederilor HG 42/2017
• Din 01 octombrie 2018, elevii, își pot cumpăra legitimații de călătorie în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar 2018-2019, conform prevederilor HG 42/2017
Pentru STUDENȚI …
• Până la data de 14 octombrie 2018 inclusiv, studenții își pot cumpăra legitimații de călătorie GRATUIT, în baza legitimației de student pentru reducere / gratuitate la transport vizată pentru anul universitar 2017-2018 și a unui document de identitate sau a legitimației de student pentru reducere / gratuitate la transport vizată pentru anul universitar 2018-2019 și a unui document de identitate
• Din 15 octombrie 2018, studenții, studenții își pot cumpăra legitimații de călătorie GRATUIT, în baza legitimației de student pentru reducere / gratuitate la transport vizată pentru anul universitar 2018-2019 și a unui document de identitate, conform prevederilor HG 42/2017

Elevii din învăţământul obligatoriu, liceal acreditat/autorizat, profesional, inclusiv postliceal,  beneficiază de 50% REDUCERE la transportul feroviar intern, 50% Reducere (Bilet + Tichet), la toate categoriile de trenuri (Regio și Interregio),  clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic, mai puţin la vagoanele de dormit şi cuşetă.Elevii orfani, cu cerințe educaționale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru  transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic.

Documentul care conferă dreptul la acestă facilitate este:

  • carnetul de elev, care va avea înscris pe prima filă CNP-ul elevului, sau adeverinţa doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și copia certificatului de naștere , după caz, care vor fi vizate pentru anul şcolar în curs de către conducătorii unităţilor de învăţământ;
  • pentru elevii orfani, cu cerințe educaționale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, carnetul de elev,  la rubrica ”mențiuni” unitatea de învățământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază;
Tarife Descarcă

Studenţii români/străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență – licență, master, doctorat, în institutiile de învățământ superior acreditate din România, beneficiază de GRATUITATE la transport feroviar intern, (Bilet + Tichet) GRATUIT, la toate categoriile de trenuri, clasa a-II-a, în tot cursul anului calendaristic.Documentele care conferă dreptul la facilitate sunt legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată la zi pentru anul universitar și act de identitate (CI/Pașaport/Permis şedere).

Important! Dacă numele din legitimația de transport nu coincide cu numele din cartea de identitate (din cauza schimbării de nume prin căsătorie, divort, etc), studentul este obligat să dovedească (cu acte) că este una și aceeași persoană în ambele înscrisuri .

După începerea anului universitar 2017/ 2018, eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, cât și a abonamentelor lunare gratuite pentru studenți la categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face, în baza legitimației de student pentru reducere/ gratuitate la transport – care este prezentată în anexa nr. 2 a HG 42/ 2017, vizată pe anul univesitar 2017/ 2018, cât și a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau pașaport.

Precizăm ca în conformitate cu prevederile art. 5 alin (4) din HG42/2017, instituțiile de învățământ superior acreditate poartă întrega responsabilitate legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport în timp util și numai către studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă — licenţă, maşter, doctorat, prevăzuţi la art. 205 alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Abonamentele de călătorie lunare pentru elevi sau studenţi, se emit numai la clasa a 2-a, până la distanţă de 300 km cu reducere de

  • 50% pentru elevi
  • 100% pentru elevi cu mențiuni atestate în carnetul de elev de către unitatea de învățământ și pentru studenți, după caz

pentru toate categoriile de trenuri (Regio sau Interregio) în trafic intern, achiziționânduse numai de la casele de bilete care vând bilete în sistem electronic.

Abonamentele lunare pentru elevi/studenţi sunt legitimaţii de călătorie nominale cu număr nelimitat de călătorii în perioada de valabilitate.

Se eliberează:

  • elevilor pe baza carnetelor de elev (cu CNP-ul trecut pe prima filă a carnetului și atestarea înscrisă la rubrica ”mențiuni” de către unitatea de învățământ , după caz) sau a adeverinței doveditoare pentru clasele pregătitoare și copia certificatului de naștere
  • studenţilor, pe baza legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport și a actului de identitate (CI/Pașaport), vizate pentru anul şcolar în curs.

Abonamentele lunare pentru elevi/studenţi sunt tarifate la rangul trenului cu care elevul/studentul călătorește.
Pentru diferențele de rang, diferențe de rută, se vor elibera legitimații de călătorie cu reducere 50% sau 100%, după caz, în funcție de reducerea de care beneficiază elevul/studentul.
Pentru diferența de clasă și tichetul de rezervare clasa 1-a se vor elibera legitimații de călătorie cu plată integrală.

Tarifele sunt calculate cu reducere de 50 % din tariful de transport.

Tarife abonamente elevi Descarcă
Tarife diferenţa de clasă (studenţi/elevi cu cerinţe speciale) Descarcă

Extras din HG 42/2017, art 3 alin (5) si (7):
În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie/abonamente lunare gratuite în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimaţie de student pentru gratuitate la transport.
În cazul renunţării la călătorie, beneficiarii facilităţii la transport sunt obligaţi să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimaţiile de călătorie cu reducere/gratuitate în condiţiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.

Cumpără bilete online
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support