1. În timpul călătoriilor cu trenul, pasagerii sunt obligaţi să dețină o legitimaţie valabilă de călătorie. Contravenienţii vor fi sancţionaţi conform legii.
 2. Fumatul în tren este strict interzis conform Legii nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun şi Legii nr. 349/2002 şi se sancţionează cu amendă.
 3. Se recomandă atenţie la urcarea/coborârea în/din trenuri şi la traversarea spaţiilor dintre vagoane pentru evitarea producerii de accidente.
 4. Urcarea sau coborârea călătorilor în şi din tren după plecarea trenului este strict interzisă. SNTFC ”CFR Călători“ S.A. nu va fi răspunzătoare de eventualele accidente produse ca urmare a tentativei de blocare a uşilor sau de urcarea/coborârea în şi din tren după plecare.
 5. Deblocarea şi deschiderea uşilor de urcare/coborâre în timpul mersului sunt strict interzise.
 6. La oprirea trenului în staţie călătorii care coboară au prioritate faţă de cei care urcă. Se recomandă atenţie la urcarea/coborârea în/din tren pentru evitarea accidentelor.
 7. În cazul trenurilor echipate cu sisteme automate de acţionare a uşilor, atât la cele dintre vagoane cât şi la cele de coborâre/urcare, se apasă pe butonul de comandă. Există o perioada de temporizare în timpul căreia nu trebuie executată altă comandă.
 8. În timpul călătoriei cu trenul este interzisă sprijinirea călătorilor de uşile de urcare/coborâre.
 9. Este strict interzisă staţionarea în zona burdufurilor de comunicaţie dintre vagoanele trenului.
 10. In timpul călătoriei, pasagerii sunt rugaţi să supravegheze bagajele şi copiii. SNTFC ”CFR Călători“ S.A. nu va fi răspunzătoare de eventualele furturi sau pierderi.
 11. În aşteptarea trenului, pentru evitarea producerii accidentelor, călătorii sunt rugaţi să staţioneze la o distanţă de siguranţă suficient de mare.
 12. Pentru a nu afecta condiţiile de confort, rugăm pasagerii să depoziteze bagajele în spaţiile special amenajate. Fiecare călător dispune pentru bagajele sale de mână doar de spaţiul situat deasupra locului pe care îl ocupă sau de un spaţiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totală a bagajelor de mână admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg. Este interzisă depozitarea bagajelor pe culoar.
 13. În timpul călătoriei resturile menajere sau de orice fel se depozitează în cutiile special amenajate.
 14. În timpul călătoriei, pasagerii sunt rugaţi să nu forţeze sistemele pentru deschiderea şi asigurarea geamurilor, să nu intervină la panourile electrice şi să nu acţioneze frânele de mână.
 15. Este interzisă aruncarea obiectelor de orice fel pe fereastră sau pe uşa vagonului şi constituie contravenţie (HG nr.203/1994 cu modificările şi completările ulterioare).
 16. Recomandăm utilizarea cabinelor de toaletă în conformitate cu o regulă de conduită: «lăsaţi cabina după utilizare aşa cum va doriţi să o găsiţi!»
 17. În toaletele din tren apa nu este potabilă.
 18. În toaletele ecologice este interzisă aruncarea de resturi, ambalaje, orice fel de obiecte în vasul WC (întrucât există riscul blocării sistemului de evacuare). Butonul de curăţare se acţionează numai după închiderea capacului vasului WC.
 19. Este interzisă introducerea oricărui obiect periculos în staţii sau în trenuri. În cazul în care este observat un obiect suspect sau abandonat, călătorii sunt rugaţi să avizeze de urgenţă personalul SNTFC ”CFR Călători“ S.A., să se îndepărteze şi să nu atingă obiectul respectiv.
 20. Pentru transportul persoanelor cu mobilitate redusă se pot asigura gratuit servicii specifice de asistenţă, atât la urcarea şi coborârea din tren, cât şi la bordul trenurilor de călători, în staţiile şi trenurile deschise acestui tip de trafic. Solicitarea acestor servicii trebuie făcută cu minim 48 ore înainte de efectuarea călătoriei, pe formularul standard disponibil în format tipărit în toate staţiile şi agenţiile de voiaj şi în format digital aici.
 21. Accesul călătorilor în tren cu animale şi păsări vii se face în conformitate cu reglementările de transport. Pentru informaţii suplimentare click aici.
 22. Accesul în tren cu biciclete pliabile este permis doar în spaţiul special amenajat pentru bagaje, amplasat deasupra locului rezervat sau pe culoar cu condiţia de a nu deranja ceilalţi pasageri, iar cu biciclete nepliabile numai în vagoanele cu spaţii special amenajate. Pentru informaţii suplimentare click aici.
 23. În cazul în care este sesizată o degajare de fum se va solicita prezenţa personalului de tren şi se vor aştepta instrucţiunile acestuia.
 24. În eventualitatea unui incendiu, evacuarea se face cu atenţie din vagonul afectat în celelalte vagoane sau în afara garniturii, zonele din jurul vagonului incendiat putând fi foarte periculoase. În cazul trenurilor aflate în linie curentă trebuie să vă asiguraţi temeinic la coborârea din vagoane, pentru a evita pericolul lovirii de către alte trenuri aflate în circulaţie.
 25. Pentru probleme întâmpinate pe perioada călătoriei cu trenul, inclusiv cele legate de locurile rezervate, pasagerii sunt rugaţi să se adreseze personalului comercial identificat prin uniformă specifică şi ecusonul ce conține numărul de identificare.
 26. Acţionarea semnalului de alarmă din tren fără motiv este interzisă şi constituie contravenţie; orice abuz va fi pedepsit.
 27. Distrugerea, degradarea echipamentelor din dotarea vagoanelor de călători constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii (HG nr.203/1994 cu modificările şi completările ulterioare).
 28. Apelarea la mila călătorilor sau practicarea jocurilor de noroc constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii (HG nr.203/1994 cu modificările şi completările ulterioare). Pasagerii sunt rugaţi să nu încurajeze acest comportament.
 29. Fotografiatul şi filmatul trenului sau în tren, in scop comercial, nu sunt permise fără acordul administraţiei SNTFC ”CFR Călători“ S.A..

Dreptul la petiţionare, informare:
Pentru informaţii sau sesizări se pot utiliza căile publicate în pagina de contact a site-ului, cu precizarea că, în conformitate cu prevederile legale, în vigoare, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi liberul acces la informaţiile de interes public (Legea 233/2002 şi Legea 544/2001 cu modificările şi completările ulterioare), mesajul trebuie să aibă un conţinut decent şi să cuprindă datele de identificare ale petentului (cel puţin numele, prenumele şi adresa de domiciliu).

Petenţii care au observaţii sau reclamaţii legate de serviciul prestat de către SNTFC „CFR Călători” S.A. vor însoţi mesajele cu o copie a legitimaţiilor de călătorie.

Conform prevederilor legale deja menţionate, petiţiile trebuie formulate în nume propriu; este recunoscut şi dreptul la petiţionare al organizaţiilor legal constituite.

Conform legislaţiei în vigoare, petiţiile care nu respectă prevederile legale vor fi clasate.

Sesizările pot fi adresate și la adresa: AFER, Calea Griviței nr. 393, sector 1, București, email passengersrights@afer.ro

Telefonul călătorului (telverde):

La numărul de telefon 0800 88 44 44, pot fi solicitate informaţii cu privire la eventualele probleme deosebite pe care călătorii le întâmpină în parcurs.

Pentru petiţii vă rugăm să utilizaţi modalitatea scrisă. În acest scop puteţi să vă adresaţi la birourile de relaţii cu publicul sau să utilizaţi formularul sau adresele din pagina de contact a site-ului nostru.

Informaţiile cu privire la mersul trenurilor sau tarife nu se transmit prin e-mail şi pot fi obţinute atât online de pe site-ul www.cfrcalatori.ro, cât şi de la birourile de informaţii din staţiile de cale ferată sau din agenţiile de voiaj.