CFR Calatori
sigla guvern

Facilităţi pentru beneficiarii Legii nr. 189/2000

Legea 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere din 6 septembrie 1940 şi până la 6 martie 1945, prevede pentru beneficiarii legii, anual, 6 călătorii dus-întors pe calea ferată română, clasa 1, la toate categoriile de trenuri de călători. Aceste persoane au dreptul să călătorească cu un însoţitor în cadrul numărului de călătorii stabilite pentru titular. Însoţitorul va circula în baza unui cupon-talon aferent titularului, numai însoţindu-l pe titular.

Pentru achiziționarea legitimațiilor de călătorie, la casa de bilete, titularul călătoriilor prezintă talonul special de călătorie în original și actul de identitate propriu în original.

Călătoria pe calea ferată se efectuează cu legitimaţia de călătorie obţinută în baza cuponului talon care se detaşează din talonul special de călătorie de către personalul operatorului de transport. Talonul special este format din talonul propriu-zis, şase cupoane-talon detaşabile şi şase cupoane-anexă detaşabile, corespunzătoare a şase călătorii simple.

Cupoanele-anexă se folosesc numai pentru transportul pe calea ferată, în cazul modificării contractului de transport.

Călătoria la vagonul de dormit/cuşetă, sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe talonul special de călătorie se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare corespunzătoare.
Pierderea sau deteriorarea talonului special de călătorie gratuită de către beneficiarii călătoriilor gratuite atrage imposibilitatea efectuării călătoriilor gratuite. Taloanele speciale de călătorie care prezintă ştersături, corecturi sau care au date tipărite ilizibil nu vor fi primite la transport.

La verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren, beneficiarul călătoriilor gratuite se legitimează cu actul de identitate, în original, şi talonul special de călătorie în original, acordat în baza Legii nr. 189/2000.

Taloanele speciale pentru călătorie acordat în baza Legii nr. 189/2000 se emit şi se distribuie prin grija Casei Naţionale de Pensii sau prin casele teritoriale de pensii.

Cumpără bilete online