CFR Calatori
sigla guvern

Facilități pentru veteranii de război

Legea nr. 44/1994, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, prevede anual câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 călătorii simple, la clasa 1 pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilaţi, pentru invalizii de război, precum şi pentru veteranii de război decoraţi cu ordine şi medalii.

Veteranii de război nedecoraţi, precum şi văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii şi ofiţerii călătoresc la clasa 1, iar ceilalţi veterani de război nedecoraţi şi văduvele de război, la clasa a 2-a.

În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori.

Pentru călătoria pe calea ferată a beneficiarilor Legii nr. 44/1994, se utilizează biletul de călătorie gratuită acordat în baza Legii nr. 44/1994. Biletele de călătorie gratuită sunt nominale şi anuale.

Biletele de călătorie gratuite pot fi utilizate şi de către soţul/soţia sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de procură autentificată, nefiind necesară prezenţa titularului la efectuarea călătoriei. Când călătoria se efectuează în lipsa titularului, biletele de călătorie prezentate la viză de către soţul/soţia sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, vor fi completate cu numele şi prenumele soţului/soţiei sau ale persoanelor mandatate de titulari, numărul legitimaţiei titularului iar în continuare va fi scris numele şi prenumele titularului.

Pentru a fi admis la transport călătorul prezintă înainte de începerea călătoriei cuponul statistic, cupoanele-anexă 1 şi 2 şi biletul special propriu-zis, nedetaşate, pentru viză, la casa de bilete sau la agenţia de voiaj, după caz, având completate rubricile: Dl/Dna; Nr. legitimaţiei titularului; Seria şi nr. buletinului/cărţii de identitate al/a însoţitorului, dacă este cazul; De la staţia; La staţia, respectând instrucţiunile de pe versoul biletului special de călătorie.

Folosirea biletelor de călătorie gratuită pentru călătoria la vagonul de dormit/cuşetă, sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe biletul de călătorie propriu-zis se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare corespunzătoare.

 

Cumpără bilete online