Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea Termenilor şi Condiţiilor de acces şi de utilizare detaliate mai jos precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Termenii şi Condiţiile de acces şi de utilizare.

CFR Călători îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Termenii şi Condiţiile de acces şi de utilizare. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare

Despre drepturi de autor

CFR Călători este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea CFR Călători sau a unor terţi care au autorizat CFR Călători să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale fotografiilor, textelor, sloganurilor, desenelor, imaginilor, precum şi a tuturor lucrărilor integrate în acest site, sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor fotografii, texte, sloganuri, desenelor, imagini, precum şi a tuturor lucrărilor integrate în acest site, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la CFR Călători, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Utilizarea  informatiilor din site si link-ului catre www.cfrcalatori.ro

Continutul site-ului, integral si/sau partial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revandut, vizitat sau exploatat in scopuri comerciale fara acceptul scris prealabil al CFR Calatori.

Plasarea unui link spre site-ul www.cfrcalatori.ro necesită o autorizaţie prealabilă în scris de la CFR Călători. Dacă doriţi să plasaţi un link spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului www.cfrcalatori.ro.

CFR Călători nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui link plecând de la site-ul www.cfrcalatori.ro şi nu este responsabilă, în niciun fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Drepturi de marcă

Marca CFR Călători este marcă înregistrată.

Limitarea responsabilitatii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, CFR Călători, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, şi preţurilor acestora corespund la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de CFR Călători, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Drept aplicabil

Termeniide folosire, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.