CFR Calatori
sigla guvern

Facilități pentru revoluționari

Legea nr. 341/2004, a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, prevede anual pentru beneficiarii acestei legi, 12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa 1, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de călători.

În limita celor 12 călătorii gratuite pot călători şi membrii familiei titularului.

De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat.

Membrii de familie ai beneficiarilor Legii nr. 341/2004 pot călători pe calea ferată singuri sau însoţind titularul.

Pensionarii cu grad de invaliditate I şi marii mutilaţi au dreptul să călătorească cu însoţitor. Însoţitorul poate călători doar în prezenţa persoanei cu drept de însoţitor. Datele înscrise pe biletul însoţitorului sunt identice cu ale persoanei cu drept de însoţitor, numele şi prenumele fiind ale însoţitorului.

Pentru călătoria pe calea ferată a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, se utilizează biletul de călătorie gratuită acordat în baza Legii nr. 341/2004. Biletele de călătorie gratuită sunt nominale şi anuale.

Biletele de călătorie gratuită dus-întors acordate în baza Legii nr. 341/2004, folosite de către membrii de familie ai revoluţionarilor, sunt valabile numai însoţite de documentul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau certificat de naştere pentru copii).

Înainte de începerea călătoriei, beneficiarul Legii nr. 341/2004, va prezenta la casa de bilete biletul propriu-zis, cupoanele statistice şi cupoanele-anexă nedetaşate, având completate rubricile cu cerneală sau pastă: “Dl/Dna …”, “Act identitate …”, “Legitimaţie nr. …”, “De la staţia …”, “La staţia …”, respectând instrucţiunile de pe versoul biletului.

Folosirea biletelor de călătorie gratuită pentru călătoria la vagonul de dormit/cuşetă sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe biletul de călătorie propriu-zis se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare corespunzătoare.

Cumpără bilete online