CFR Calatori
sigla guvern

Abonamente

Călătorești frecvent? Alege un abonament!

Abonamentul de calatorie

IMPORTANT!

Începând cu data de 1 ianuarie 2024 abonamentele cu plată (lunare, săptămânale, lunare valabile 5, 10, 15 zile ) se vor emite  numai în format digital, fie pe card de transport, fie sub formă de cod QR dinamic asociat unui telefon mobil.

Abonamentul de călătorie este legitimația de călătorie recomandată pentru cei care călătoresc frecvent într-o anumită perioadă de timp, cu până la 50% reducere.

Se emite numai pentru călătoria la clasa a 2-a si poate fi eliberat pentru călătoria începând cu orice zi a lunii, cu o anticipaţie de 30 zile.

Permite efectuarea unui număr de călătorii în perioada de  valabilitate cu trenuri în circulație la rangul de tren stabilit sau de rang inferior, fără obligativitatea rezervării locului în cazul utilizării trenurilor cu regim obligatoriu de rezervare, cu excepția călătoriei cu bicicleta nepliabilă în vagoane speciale de biciclete, caz în care este obligatorie achitarea tarifului de rezervare a locului.

De unde pot cumpăra abonamentul de călătorie?

1. orice staţie de cale ferată sau agenţie de voiaj CFR Călători, numai prin sistemul xSell de emitere electronică, în timpul programului de lucru al acestora:
• în format digital – pe suport de tip Card Transport;
2. automatele de bilete kioșk numai abonamentele lunare și săptămânale;
• în format digital – pe suport de tip Card Transport;
3. on-line de pe site-ul www.cfrcalatori.ro:
• în format digital – pe suport tip Card Transport; numai abonamentele lunare și săptămânale;
4. prin aplicația descărcabilă pe telefon CFR Calatori bilete online:
• în format digital (cod QR dinamic), numai abonamentele lunare și săptămânale, inclusiv abonamentele lunare pentru elevi și studenți
• în format digital – pe suport tip Card Transport, numai abonamentele lunare și săptămânale.

Verificarea în tren


– Abonamentele sunt legitimaţii de călătorie nominale și netransmisibile
– Sunt valabile în tren numai însoțite de actul de identitate (CI/BI, pașaport, permis de ședere, permis de conducere) în original.
– Abonamentele pentru elevi sunt valabile în tren numai însoțite de actul de identitate (CI, pașaport, permis de ședere, permis de conducere sau certificatul de nastere în original/copie pentru persoanele sub 14 ani) în original sau carnetul/legitimația de elev în original dacă acesta/aceasta conține fotografie și CNP.
– Abonamentele pentru studenți sunt valabile în tren numai însoțite de legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs în original.
– La verificarea legalității călătoriei în tren abonamentul se prezintă astfel:
• suportul de tip Card de Transport, în original – pentru cele emise în format digital pe acest tip de suport;
• codul QR dinamic pe telefon – pentru cele emise digital prin aplicația descărcabilă pe telefon.
– Orice neconcordanţă se va trata conform reglementărilor în vigoare;

 • Abonamentele de călătorie,se eliberează la casele de bilete numai pe baza unui document de identitate (BI/CI/ pașaport/permis de ședere/permis de conducere) și a unei cereri completate de călători.
 • La achiziționarea abonamentelor digitale pe suport tip card (denumit ”Card Transport”) se completează cererea numai la prima solicitare de emitere a cardului, ulterior nemaifiind necesară completarea unei alte cereri.
  Excepție fac abonamentele lunare cu număr limitat de călătorii (5, 10 sau 15 călătorii) la care, indiferent de suportul pe care se emit (abonamente clasice pe suport tip carton termoreactiv sau abonamente digitale încărcate pe card), este necesară completarea unei cereri unde se specifică clar zilele când se dorește călătoria (zilele de valabilitate solicitate).
 • Abonamentele de călătorie NU dau dreptul la călătoria la clasa 1, la vagon de dormit și la tren Intercity și nici pe o rută ocolitoare care se încadrează la o zonă kilometrică superioară.
 • Abonamentele de călătorie NU dau dreptul la diferență de clasă și la diferență de rută la orice rang de tren și nici la diferență de rang la tren Intercity.
 • Pentru călătoria la clasa a 2-a, la tren interregio cu abonament valabil la tren Regio, este obligatorie achitarea integrală a diferenţei de rang la casa de bilete pentru abonamentele achizitionate pe carton sau pe Card Transport; pentru abonamentele digitale cu cod QR diferența de rang și tariful de rezervare se poate achiziționa din tren;
 • În cazul în care se solicită preschimbarea/modificarea datelor unui abonament, acesta va fi restituit și se va emite/achiziționa un nou abonament.
 • În cazul abonamentelor pierdute care au fost emise în format fizic – pe suport carton, nu se vor emite duplicate, nu se vor înlocui și nici nu se restituie
 • În cazul pierderii/ furtului unui suport tip “Card Transport”, acesta se înlocuiește cu un alt card, cu plata tarifului de vânzare a suportului tip card. La înlocuirea suportului de tip card de transport, toate abonamentele digitale încă valabile la momentul respectiv se transferă automat pe noul card
– Valabile pentru călătoria la clasa a 2-a cu trenuri Regio sau Interregio, efectuată pe o distanță kilometrică (zonă km) de până la 300 km;
– Sunt legitimaţii de călătorie cu număr nelimitat de călătorii în perioada de valabilitate;
– Se eliberează tuturor persoanelor pentru deplasare pe relaţia solicitată, cu valabilitate din orice
zi a lunii;
– Tarifele sunt calculate cu o reducere acordată în jur de 50% din tariful de transport;
Model cerere eliberare abonament lunar Descarcă
Tarife abonamente de călătorie lunare Descarcă
 • Sunt legitimații de călătorie nominale, ce pot fi utilizate un număr de 5, 10 sau 15 zile dintr-o lună calendaristică;
 • este necesară completarea unei cereri unde se specifică clar zilele când se dorește călătoria (zilele de valabilitate solicitate);
 • Se emit , pentru călătoria la clasa a 2-a cu trenuri Regio sau Interregio efectuată pe o distanță kilometrică (zonă km) de până la 300 km;

Reduceri acordate:

Tarifele sunt calculate cu reducere din tariful de transport, diferenţiat în funcţie de numărul zilelor de valabilitate, astfel:

 • Reducere de circa 45% pentru Abonament Lunar 15 zile,
 • Reducere de circa 35% pentru Abonament Lunar 10 zile,
 • Reducere de circa 25% pentru Abonament Lunar 5 zile.
Important!
Abonamentele Lunare 5, 10 sau 15 zile nu dau dreptul la anticiparea sau amânarea călătoriei pentru alte zile decât cele înscrise în legitimaţia de călătorie.
Model cerere eliberare abonament lunar 5/10/15 zile Descarcă
Tarife abonament lunar 5 zile Descarcă
Tarife abonament lunar 10 zile Descarcă
Tarife abonament lunar 15 zile Descarcă
  • Se emit pentru călătoria la clasa a 2-a cu trenuri Regio sau Interregio, călătorie efectuată pe o distanţă de până la 300 km;
  • Sunt legitimaţii de călătorie cu număr nelimitat de călătorii în perioada de valabilitate
  • Se eliberează tuturor persoanelor pentru deplasare pe relaţia solicitată;
  • Tarifele sunt calculate cu o reducere acordată de circa 40% din tariful de transport.
Model cerere eliberare abonament săptămânal Descarcă
Tarife abonamente săptămânale Descarcă
Facilități / Reduceri pentru elevi și studenți Citește
Călătorii care își cumpără abonamente de călătorie lunare – și săptămânale pot opta și pentru încărcarea acestora în format digital pe suport tip Card Transport la casele de bilete.
Posesorii de Card Transport pot achiziționa abonamentele lunare și săptămânale online pe site www.cfrcalatori.ro sau prin aplicația descărcabilă pe telefon CFR Calatori bilete online.
1. De unde obțin un Card Transport și care sunt beneficiile?
• Cardul Transport se eliberează contra cost în baza unei cereri completate de către călător la casele de bilete din stațiile și agențiile de voiaj CFR Călători numai pentru achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie tip “abonament” cu plata integrală.
• Pentru un călător care deține Card Transport emiterea abonamentelor digitate (încărcarea unui abonament pe card) precum și a eventualelor diferente tarifare (diferenta de rang, și/sau tichet de rezervare) se vor putea efectua la orice ghișeu sau automat de bilete aparținând CFR Călători (Kioșk).
• Pentru cei care dețin un Card Transport nu mai este necesară completarea unei cereri la reîncărcarea abonamentelor lunare și săptămânale cu număr nelimitat de călătorii. Atenție! Abonamentele lunare 5, 10 sau 15 zile necesită completarea unei cereri la fiecare reîncărcare.
• Pentru reîncarcarea abonamentelor pe card de la automatele de bilete kioșk CFR, călătorii vor înscrie atât seria cardului cât și CNP-ul, sistemul verificând valabilitatea cardului de transport și corespondența asocierii serie card – CNP.
• În cazul pierderii/furtului sau deteriorarii Cardului Transport, acesta se poate înlocui contra cost, achitând tariful de emitere.
Atenție! La înlocuirea cardului, toate abonamentele digitale încă valabile la momentul respectiv se transferă automat pe noul card.

2. Cum arată “Card Transport”?

 

 

 

 

3. Cum se face restituirea abonamentelor încărcate pe Card Transport?

a. Restituirea parțială (în perioada de valabilitate a abonamentului) se face la unitatea emitentă în baza unei cereri completate de către călător, cu reținerea automată a comisioanelor și a tarifelor aferente.
b. Restituirea totală, înainte de prima zi de valabilitate, se poate efectua la orice unitate.
c. Pentru abonamentele digitale emise online pe site sau prin aplicația pentru telefon “CFR Călători bilete online” solicitarea de restituire se efectuează numai online din contul de utilizator iar restituirea sumelor ce se cuvin a fi returnate se face direct în contul asociat cardului bancar cu care s-a achiziționat abonamentul.

4. Cum se face verificarea în tren a abonamentului de către personalul de tren?

• Cardurile de transport sunt recunoscute automat de dispozitivul mobil aflat în dotarea personalului de tren în momentul scanării.
• În urma scanării unui card de transport care are încărcat un abonament valabil vor fi afișate informațiile referitoare la tipul de abonament, ruta, perioada de valabilitate, precum şi datele de identificare ale clientului care vor fi comparate cu cele din actul de identitate.

5. Care este prețul emiterii Cardului Transport și care este valabiliatea acestuia?

Prețul este de 5 lei, iar valabilitatea este de 4 ani.

Cumpără bilete online