MODIFICAREA DATELOR DE CĂLĂTORIE ÎN TRAFIC LOCAL
AMÂNAREA SAU ANTICIPAREA CĂLĂTORIEI

Amânarea sau anticiparea călătoriei este permisă numai pentru legitimațiile de călătorie care dau dreptul la această modificare conform condițiilor specifice de utilizare, dacă cererea se adresează în termenele prevăzute de regulă la ghișeele de emitere ale stațiilor de cale ferată prevăzute cu personal CFR Călători și la agențiile de voiaj CFR, în cadrul programului de lucru stabilit al acestora. Pentru a afla programul de lucru al unităților CFR Călătorii, vezi detalii mai jos.

Termenele de prezentare la ghișeele de emitere

Amânarea sau anticiparea se poate solicita oricând înainte de data și ora de plecare a trenului, iar amânarea călătoriei se poate solicita până la maxim o oră după plecarea trenului din stația de îmbarcare înscrisă pe bilet. Anticiparea sau amânarea călătoriei este permisă a fi solicitată o singură dată, pentru orice dată calendaristică din perioada de vânzare cu anticipație numai în cazul în care se cunoaște data și trenul pentru care se solicită modificarea contractului de transport, amânarea anulând dreptul de anticipare a călătoriei și reciproc (anticiparea anulând dreptul de amânare a călătoriei).

Amânarea sau anticiparea căltoriei nu anulează dreptul la întreruperea călătoriei precum și cel la restituirea tarifelor de transport în condițiile reglementărilor în vigoare.

În data călătoriei (data de circulație a trenului înscrisă pe legitimația de călătorie), anticiparea sau amânarea călătoriei se poate solicita și direct la personalul de tren, NUMAI pentru îmbarcările din stații nedeservite de personal CFR Călători sau în afara programului de lucru al caselor de bilete din stații deservite de personal CFR Călători, astfel :

  • în cazul solicitărilor de anticipare a călătoriei – pentru orice tren cu plecare înainte de trenul pentru care a fost emisă legitimația de călătorie prezentată de călător, cu plata eventualelor diferențe tarifare;
  • în cazul solicitărilor de amânare a călătoriei – până cel târziu o oră după ora de plecare a trenului înscrisă pe legitimația de călătorie prezentată de călător; dacă în intervalul de o oră nu este niciun tren în direcția respectivă, atunci termenul de o oră se prelungește până la următorul tren.  

Excepție: biletele emise pentru studențibiletele emise pentru elevi,  biletele dus-întors, care pot fi validate doar pentru trenul și data indicată pe legitimația de călătorie.
La anticiparea sau amânarea călătoriei, calcularea tarifului de transport pentru noua legitimație de călătorie se va efectua ținând cont de data de emitere a biletului inițial, călătorul plătind eventualele diferențe tarifare suplimentare. Diferențele tarifare în minus nu se returnează, călătorii fiind avertizați atunci când operația de restituire este mai avantajoasă. Tariful tichetului de rezervare la vagon clasă nu se restituie, iar la vagon de dormit sau cuşetă, din tariful suplimetului de pat se retine 10%, 50% sau 100% în funcţie de data și ora de prezentare pentru solicitarea de modificare, conform reglementărilor în vigoare.

 La îmbarcarea / urcarea din stațiile deservite de personal CFR Călători, ca un bilet să fie valabil la un tren este obligatoriu prezentarea și vizarea acestuia (în limita locurilor disponibile pentru noul tren la care se solicită călătoria) a biletului cumpărat inițial. Dacă NU mai sunt locuri disponibile NU se va putea efectua modificarea, iar în cazul în care călătorul se urcă direct în tren (fără a avea viza de modificare de la ghișeele de vânzare / emitere) va fi considerat FĂRĂ legitimație de călătorie și i se va emite bilet la tarif de taxare în tren (BTT).
ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORIEI
  • Întreruperea călătoriei poate fi solicitată o singură dată numai într-una din stațiile deservite de personal CFR Călători, în timpul programului acestora de lucru, în termen de maxim o oră de la sosirea trenului în stația respectivă. Pentru a afla programul de lucru al unităților CFR Călători, vezi detalii mai jos.
  • Întreruperea călătoriei se poate acorda până la maxim 5 zile, termen calculat fără data curentă, dacă tipul de legitimație de călătorie dă dreptul la acest lucru, conform condițiilor comerciale de utilizare stabilite.
  • Întreruperea călătoriei nu anulează dreptul la restituirea tarifelor de transport în condițiile reglementărilor în vigoare. Tariful tichetetelor de rezervare la vagon clasă (indiferent că sunt utilizate parțial sau neutilizate) nu se restituie, iar la vagon de dormit sau cuşetă, din tariful suplimentului de pat neutilizat integral se reține 50% sau 100% în funcţie ora la care se face solicitarea de modificare, conform reglementărilor în vigoare.

Excepție de la aceste prevederi privind modificarea datelor de călătorie fac legitimațiile de călătorie emise pentru oferte care nu dau dreptul la modificarea contractului sau care sunt supuse unor termeni sau condiții speciale, după cum urmează : legitimațiile de călătorie de tip abonament, carte VSD, bilet de week-end, biletele emise pentru studenți, biletele emise pentru elevi ,CFR online, biletele cu reducere în baza unor convenții – legi, a căror condiții specifice sunt prezentate detaliat pe site-ul oficial al CFR Călători.

Programul staţiilor şi agenţiilor de voiaj CFR Călători Vizualizează