MODIFICAREA DATELOR DE CĂLĂTORIE ÎN TRAFIC LOCAL
AMÂNAREA SAU ANTICIPAREA CĂLĂTORIEI

Amânarea sau anticiparea călătoriei este permisă numai pentru legitimațiile de călătorie care dau dreptul la această modificare conform condițiilor specifice de utilizare, dacă cererea se adresează în termenele prevăzute de regulă la ghișeele de emitere ale stațiilor de cale ferată prevăzute cu personal CFR Călători și la agențiile de voiaj CFR, în cadrul programului de lucru stabilit al acestora. Pentru a afla programul de lucru al unităților CFR Călătorii, vezi detalii mai jos.

Termenele de prezentare la ghișeele de emitere

Amânarea sau anticiparea se poate solicita oricând înainte de data și ora de plecare a trenului, iar amânarea călătoriei se poate solicita până la maxim o oră după plecarea trenului din stația de îmbarcare înscrisă pe bilet. Anticiparea sau amânarea călătoriei este permisă a fi solicitată o singură dată, pentru orice dată calendaristică din perioada de vânzare cu anticipație numai în cazul în care se cunoaște data și trenul pentru care se solicită modificarea contractului de transport, amânarea anulând dreptul de anticipare a călătoriei și reciproc (anticiparea anulând dreptul de amânare a călătoriei).

Amânarea sau anticiparea căltoriei nu anulează dreptul la întreruperea călătoriei precum și cel la restituirea tarifelor de transport în condițiile reglementărilor în vigoare.

În data călătoriei (data de circulație a trenului înscrisă pe legitimația de călătorie), anticiparea sau amânarea călătoriei se poate solicita și direct la personalul de tren, NUMAI pentru îmbarcările din stații nedeservite de personal CFR Călători sau în afara programului de lucru al caselor de bilete din stații deservite de personal CFR Călători, astfel :

  • în cazul solicitărilor de anticipare a călătoriei – pentru orice tren cu plecare înainte de trenul pentru care a fost emisă legitimația de călătorie prezentată de călător, cu plata eventualelor diferențe tarifare;
  • în cazul solicitărilor de amânare a călătoriei – până cel târziu o oră după ora de plecare a trenului înscrisă pe legitimația de călătorie prezentată de călător; dacă în intervalul de o oră nu este niciun tren în direcția respectivă, atunci termenul de o oră se prelungește până la următorul tren.  

Precizări:

  • biletele emise pentru elevi și cele pentru studenți cu reducere 100% NU dau dreptul la amânarea/anticiparea călătoriei. Orice modificare se face prin restituirea biletului initial și emiterea unui nou bilet dăcă cererea se efectuează în termenele stabilite prin același canal de emitere (case de bilete sau online, după caz). În tren, validarea acestor bilete este permisă numai pentru trenul și data indicate pe legitimația de călătorie respectivă;
  • biletele dus-întors procurate de la ghișelele de emitere din stații și agenții de voiaj sau de la automatele de bilete din stații, dau dreptul la amânarea/anticiparea călătoriei pe fiecare sens în parte (atât la călătoria de dus cât și la călătoria de întoarcere). Excepție oferta dus-întors cumpărată online, la care modificarea biletului prin amânare/ anticipare se poate efectua numai înainte de plecarea trenului de dus, pentru întregul bilet în anasamblul său (atât pentru trenul de dus cât și pentru trenul de întoarcere și toți călătorii înscriși pe bilet)

La anticiparea sau amânarea călătoriei, calcularea tarifului de transport pentru noua legitimație de călătorie se va efectua ținând cont de data de emitere a biletului inițial, călătorul plătind eventualele diferențe tarifare suplimentare. Diferențele tarifare în minus nu se returnează, călătorii fiind avertizați atunci când operația de restituire este mai avantajoasă. Tariful tichetului de rezervare la vagon clasă nu se restituie, iar la vagon de dormit sau cuşetă, din tariful suplimetului de pat se retine 10%, 50% sau 100% în funcţie de data și ora de prezentare pentru solicitarea de modificare, conform reglementărilor în vigoare.

 La îmbarcarea / urcarea din stațiile deservite de personal CFR Călători, ca un bilet să fie valabil la un tren este obligatoriu prezentarea și vizarea acestuia (în limita locurilor disponibile pentru noul tren la care se solicită călătoria) a biletului cumpărat inițial. Dacă NU mai sunt locuri disponibile NU se va putea efectua modificarea, iar în cazul în care călătorul se urcă direct în tren (fără a avea viza de modificare de la ghișeele de vânzare / emitere) va fi considerat FĂRĂ legitimație de călătorie și i se va emite bilet la tarif de taxare în tren (BTT).
ÎNTRERUPEREA CĂLĂTORIEI

Călătorul posesor al unui bilet de călătorie valabil pe un anumit tren /trenuri din data, indiferent de motive, poate solicita după începerea călătoriei întreruperea acesteia, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

• biletul de călătorie dă dreptul la acest tip de modificare;
• solicitarea se face la casele de bilete numai în stațiile prevăzute în „Lista stațiilor în care se poate solicita modificarea contractului de transport în parcurs” (vezi detalii mai jos) stații aflate pe ruta trenului menționat/ trenurilor menționate pe legitimație în cel mult o oră de la sosirea trenului cu care s-a călătorit (date înscrise pe biletul inițial);
• călătorul precizează data și trenul/trenurile cu care dorește continuarea călătoriei în noile condiții până la stația finală de destinație (înscrisă pe biletul de călătorie inițial);
• trenul precizat de călător pentru continuarea călătoriei din stația de întrerupere trebuie să asigure respectarea condiției ca întreruperea să se încadreze în minim 24 de ore fie de la plecarea trenului cu care a sosit călătorul fie de la plecarea trenului inițial de legătură, funcție de tipul de legitimație și până la maxim 5 zile, termen calculat fară data curentă.

Întreruperea călătoriei nu anulează dreptul la restituirea tarifelor de transport în condițiile reglementărilor în vigoare. Tariful tichetetelor de rezervare la vagon clasă (indiferent că sunt utilizate parțial sau neutilizate) nu se restituie, iar la vagon de dormit sau cuşetă, din tariful suplimentului de pat neutilizat integral se reține 50% sau 100% în funcţie ora la care se face solicitarea de modificare, conform reglementărilor în vigoare.

NU dau dreptul la întreruperea călătoriei următoarele legitimaţii de călătorie:

• biletele emise pentru călătoria dus-întors (copil, student, elev, oferta dus-întors);
• biletele emise în tren pentru încasarea tarifelor după tariful de taxare în tren ;
• legitimațiile de călătorie emise prin canalul de vânzare online al CFR Călători (pe site și aplicatia instalabilă pe telefon);
• biletul pentru bicicletă;
• biletele emise pentru elevi și studenți cu 100% reducere
• biletul de grup;
• titlurile de călătorie electronice emise prin alte canale alternative ale altor distribuitori autorizați,
• titluri de călătorie metropolitane integrate;

Lista staţiilor în care este permisă întreruperea călătoriei în parcurs Vizualizează
Programul staţiilor şi agenţiilor de voiaj CFR Călători Vizualizează