CFR Calatori
sigla guvern

Facilităţi pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri prevede pentru beneficiarii decretului lege 12 călătorii simple gratuite, anual, pe calea ferată română, cu trenuri orice rang, cu clasa 1. Aceste persoane au dreptul să călătorească împreună cu mai mulţi însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de călătorii stabilite pentru titular. Fiecare însoţitor va circula în baza unui cupon-talon aferent titularului, numai însoţindu-l pe titular.

Talonul special de călătorie acordat în baza Decretul-lege nr. 118/1990 poate fi folosit şi de către soţul, sotia sau alte persoane mandatate de titularii călătoriilor gratuite să le reprezinte interesele pe bază de împuternicire cu dată certă, în original, însoţită de o copie a actului de identitate al titularului călătoriei gratuite, nefiind necesară prezenţa titularului la efectuarea călătoriilor.

Pentru achiziționarea legitimațiilor de călătorie, la casa de bilete, titularul călătoriilor prezintă talonul special de călătorie în original și actul de identitate propriu în original. Persoanele mandatate prezintă talonul special de călătorie (în original) al titularului călătoriilor, actul de identitate în copie al titularului călătoriilor și procură sau împuternicire cu dată certă, în original.

Călătoria pe calea ferată se efectuează cu legitimaţia de călătorie obţinută în baza cuponului talon care se detaşează din talonul special de călătorie de către personalul operatorului de transport. Talonul special este format din talonul propriu-zis, şase cupoane-talon detaşabile şi şase cupoane-anexă detaşabile, corespunzătoare a şase călătorii simple.

Cupoanele-anexă se folosesc numai pentru transportul pe calea ferată, în cazul modificării contractului de transport.

Călătoria la vagonul de dormit/cuşetă, sau pe o altă rută decât cea înscrisă pe talonul special de călătorie se poate face numai cu plata integrală a diferenţelor tarifare corespunzătoare.

Pierderea sau deteriorarea talonului special de călătorie gratuită de către beneficiarii călătoriilor gratuite atrage imposibilitatea efectuării călătoriilor gratuite. Taloanele speciale de călătorie care prezintă ştersături, corecturi sau care au date tipărite ilizibil nu vor fi primite la transport.

La verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren, titularul călătoriilor prezintă talonul special de călătorie din care s-a detașat cuponul-talon pentru călătoria respectivă și actul de identitate propriu, în original, iar persoanele mandatate de titulari să le reprezinte interesele prezintă talonul special de călătorie, în original, din care s-a detașat cuponul-talon pentru călătoria respectivă, procură notarială/împuternicire, în original, actul de identitate, în copie, a titularului călătoriilor și actul de identitate propriu.

Taloanele speciale pentru călătorie acordate în baza Decretului Lege nr. 118/1990 se emit şi se distribuie prin grija Casei Naţionale de Pensii sau prin casele teritoriale de pensii.

Cumpără bilete online