Elemente de informații ce trebuie comunicate publicului conform Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

 

 1. Numele operatorului și adresa completă a amplasamentului

SNTFC ”CFR CĂLĂTORI” SA – Sucursala Regională de Transport Feroviar Călători Brașov – Depoul Brașov – Str. Fundătura Hărmanului, nr. 2, Loc. Brașov, Jud. Brașov

 

 1. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența cerințelor legale

Obiectivul a intrat sub incidența HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare, ca obiectiv cu risc minor, conform raportului de inspecție al autorităților (ISU ”Țara Bârsei” al Județului Brașov, GNM-CJ Brașov, APM Brașov) din data de 08.12.2014. În anul 2018, obiectivul a fost scos de sub incidența Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, conform raportului de inspecție al autorităților (ISU ”Țara Bârsei” al Județului Brașov, GNM-CJ Brașov, APM Brașov) din data de 05.12.2018.

 

 1. Activități desfășurate în cadrul amplasamentului

În cadrul amplasamentului se desfășoară activități de exploatare locomotive, automotoare și rame electrice, realizarea reviziilor planificate și reparații accidentale.

 

 1. Substanțe periculoase relevante din cadrul amplasamentului cu principalele lor caracteristici periculoase

Motorina

 • produs stabil la temperatura ambiantă, în condiții normale de depozitare;
 • reacționează energic cu oxidanții puternici și se aprinde ușor în contact cu suprafețele încălzite, în contact cu scântei sau flăcări deschise;
 • prin arderea motorinei se formează poluanți primari, macroparticule, oxid de carbon care contribuie la formarea poluanților secundari și pot afecta negativ stratul de ozon;
 • toxic și cu efecte pe termen lung în mediul acvatic;
 • poate cauza iritație ochilor și a membranelor mucoase;
 • inhalarea determină creșterea ritmului respirator și tahicardie. Contactul cu pielea provoacă inflamații ale pielii;
 • înghițirea poate cauza iritație și disconfort;
 • produs greu biodegradabil.
 1. Informații generale cu privire la modalitatea de avertizare a publicului:

Sistemul de alarmare de pe amplasament este de tip acustic:

Sistem de alarmare Sirenă electrică de 5 Kw,  tip KU-25, anul fabricației 1952. Aceasta poate fi acționată manual, și/sau din punctul de comanda al ISU Brașov.

 

 1. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament; informații cu privirea la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție:

Ultima vizită pe amplasament a autorităților (ISU ”Țara Bârsei” al Județului Brașov, GNM-CJ Brașov, APM Brașov ) a fost realizată în data de 05.12.2018. Raportul de inspecție SEVESO nr.18/05.12.2018 poate fi consultat, la cerere, cu aprobarea directorului SRTFC Brașov, sub rezerva dispozițiilor de la art.22 din Legea nr.59/2016, la sediul Depoului Brașov situat în Brașov, Fundătura Hărmanului, nr.2; sau online la adresa de e-mail relpublic.calatori@cfrcalatori.ro.

 

 1. Detalii privind sursele de unde de pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art.22 din Legea nr. 56/2016:

Autoritatea competentă pentru protecția mediului poate pune la dispoziție oricărei persoane fizice sau juridice, care solicită acest lucru, toate informațiile relevante, în baza prevederilor Legii nr. 59/2016, sub rezerva dispozițiile  de la art. 22. Divulgarea oricăror informații cerute în temeiul prevederilor Legii nr. 59/2016, poate fi refuzată sau restricționată de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, sub rezerva dispozițiilor de la art. 22 din Legea nr. 59/2016

Informații privind substanțe periculoase ( Depoul Brașov) Descarcă