CFR Calatori
sigla guvern

Legislaţia de organizare şi funcţionare

Hotărârea nr. 584/1998 privind înființarea SNTFC CFR Călători  Descarcă

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, sectorul 1, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 584/1998, modificată şi completată în mod corespunzător conform reglementărilor prevăzute în H.G. nr.274/22.02.2001 şi H.G. nr.1199/2002 este persoană juridică română, iniţial cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători.

Act constitutiv SNTFC CFR Călători  Descarcă

CFR Călători desfăşoară activităţi de interes public naţional, social şi pentru satisfacerea nevoilor de apărare a ţării şi are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de călători.