Conditii minime de pregatire

-a) absolvenți ai învățământului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor

-b) absolventi ai invatamantului superior (inginer, economist)

Vechime minima in specialitate

-a) vechime în funcția de inginer 7 ani;

-b) 5 ani vechime in functii specifice MC

 

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de Directorul SRTFC

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

- Adeverinta de vechime in specialitate;

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.