Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare in una din functiile specifice activitatii MC (casier cf, conductor tren, sef manevra, sef tren, IDM), cu autorizare in functia casier cf.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Acte de studii, original si copie;

- B.I. sau C.I., original si copie;

- Adeverinta sau certificat absolvire curs calificare casier cf, conductor tren, sef manevra, sef tren sau IDM original si copie;

- Autorizare in functia casier cf;

- Cazier judiciar, original si copie;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515