Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare casier CF sau IDM, cu autorizare in functia de casier CF.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani efectiv lucrati casier cf I

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime  in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs,

- Diploma de studii, original si copie,

- Diploma curs calificare, original si copie,

- B.I. sau C.I. original si copie;

- adeverinta vechime in specialitate;

- autorizare in functie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526