Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

2 ani efectiv lucrati in functia de casier cf sp

sau

4 ani efectiv lucrati in functia de casier cf I

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A., care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC;

- Diplomele de studii si de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca, nr. 51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR 134510, mobil 0731990802.