Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

-2 ani efectiv lucrati in functia de casier CF sp.

sau

- 4 ani efectiv lucrati in functia de casier CF I

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc  conditiile minime de pregatire si vechime  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs avizata de Director SRTFC

- Diploma de studii,

original si copie;

-Certificat curs de calificare în original şi copie;

-Adeverinta din care sa reiasa vechimea in activitatea comerciala;

- BI sau CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov, str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.