Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai invăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani efectiv lucraţi in funcţia de casier CF sp.

sau

- 4 ani efectiv lucraţi in funcţia de casier CF I

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii/ certificat de calificare in original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;
- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro