Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- 4 ani casier CF I

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs,

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul,

-  Diploma curs calificare, original si copie  conform cu originalul,

- B.I. sau C.I. original si copie;

- adeverinta vechime in specialitate

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526