Conditii minime de pregatire

-Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- 4 ani casier CF I

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc  conditiile minime de pregatire si vechime  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs avizata de Director SRTFC

- Diploma de studii,

original si copie;

-Certificat curs de calificare în original şi copie;

- BI sau CI, original și copie;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.