Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani efectiv lucrati in functia de casier CF sp

sau

- 4 ani efectiv lucrati in functia de casier CF I

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs,

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul,

- Diploma curs calificare, original si copie conform cu originalul,

- B.I. sau C.I. original si copie,

- Adeverinta vechime in specialitate.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul RUO din cadrul SRTFC Bucuresti telefon C.F.R. 91/ 134526