Conditii minime de pregatire

-absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si curs de instruire de specialitate inspector de specialitate II

-absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de balaureat si examen sef statie

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-C.I., original si copie;

-Certificat de nastere original si copie;

-Diploma bacalaureat, original si copie;

-Certificat/adeverinta absolvire curs inspector de specialitate II pentru activitatea de control trenuri, dupa caz, sau Certificat/Adeverinta de absolvire a examenului sef statie;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Curriculum vitae;

-Dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515