Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotiva – automotor I si/sau mecanic locomotivă –automotor II și îndeplinirea cumulativă a condițiilor nominalizate

sau,

- mecanici locomotivă – automotor I și /sau mecanici locomotivă – automotor II, cu o vechime în funcție de minimum 3 ani, care sunt retași din funcția de mecanic locomotivă pe motive medicale și/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC CFR “Calatori” S.A și care nu au autorizație pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității

sau,

- mecanici de locomotivă – automotor I și/sau mecanici locomotivă II, cu o vechime în conducerea trenurilor de calatori sau de marfa  de minimum 3 ani, care nu posedă autorizatie pentru  conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunității

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de liceu original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- Portofoliul profesional sa contina documentele specificate in anunt

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511