Conditii minime de pregatire

- Permis de conducere categoriile B și C;

- Atestat profesional valabil.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț;

- Vârsta minimă de 21 ani împliniți.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii deținută  original si copie conform cu originalul;

- Permis conducere categoriile B și C original și copie conform cu originalul

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

-  Aviz apt medical și psihologic pentru  funcția șofer eliberat de una din unitațile agreate de Ministerul Transporturilor.

- Cazier judiciar.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro