Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat si ai cursului/programului de instruire teoretica si practica de specialitate, specific pentru activitatea de intretinere a bazelor de date din cadrul sistemelor de emitere in trafic intern sau international.

Vechime minima in specialitate

- 6 ani vechime in functia de casier CF I

- 1 an vechime in functia de operator III/ operator legitimatii calatorie

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii si foaia matricola original si copie;

- Alte diplome, certificate sau adeverinte profesionale deținute original si copie;

- Adeverinta din care sa rezulte ca îndeplinesc conditiile minime de vechime în specialitate pentru aceasta functie, conform prevederilor în vigoare;

- CV;

- CI original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul Administrare Personal si Salarizare  din cadrul centralului SNTFC „CFR Calatori” SA

telefon C.F.R. 122749