Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

7 ani

Conditii admitere la concurs

Salariati  din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii si foaia matricola original si copie;

- Alte diplome, certificate sau adeverinte profesionale deținute original si copie;

- Adeverinta din care sa rezulte ca îndeplinesc conditiile minime de vechime în specialitate  si conditiile de admitere la concurs pentru aceasta functie, conform prevederilor în vigoare;

- CV;

- CI, original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul Personal Formare Profesionala si Salarizare din cadrul Oficiului Resurse Umane din centralul S.N.T.F.C.„CFR Călători” SA

telefon C.F.R. 122749