Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariații din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA - SRTFC Galați care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime în specialitatea din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 073199082.