Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii, original si copie;

- Alte diplome sau certificate profesionale deținute original si copie;

- Adeverinta din care să reiasă experienta în activitatea gestiunilor de casă;

-  CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul Resurse Umane Formare Profesionala si Salarizare  din cadrul centralului S.N.T.F.C.„CFR Călători” S.A. telefon C.F.R. 122749